Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Primärvårdens uppdrag – en kartläggning av hur landstingens uppdrag till primärvården är formulerade

Primärvårdens uppdrag – en kartläggning av hur landstingens uppdrag till primärvården är formulerade

Primärvårdens uppdrag är en kartläggning av hur landstingens uppdrag till primärvården är formulerade. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Primärvårdens uppdrag – en kartläggning av hur landstingens uppdrag till primärvården är formulerade

Primärvårdens uppdrag är en kartläggning av hur landstingens uppdrag till primärvården är formulerade. Kartläggningen omfattar både hur det medicinska uppdraget är formulerat och hur uppdraget om samordning med andra vårdnivåer och huvudmän ser ut.

Kartläggningen visar bland annat att det finns en kärnverksamhet som på en övergripande nivå är gemensam för samtliga landsting.

Den gemensamma kärnan som ingår i grunduppdraget till vårdcentralerna i samtliga landsting omfattar

  • mottagningsverksamhet för planerad (tidsbokad) och oplanerad hälso- och sjukvård inom det allmänmedicinska kompetensområdet, samt inom rehabilitering, psykosociala insatser och hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser
  • jourverksamhet, ofta i samverkan med andra vårdenheter
  • läkarinsatser i kommunal hälso- och sjukvård
  • medverkan i landstingets smittskyddsarbete, i forsknings- och utvecklingsarbetet samt i kris- och katastrofberedskapen inom länet.

Primärvårdens uppdrag är utgiven av Socialstyrelsen.

Primärvårdens uppdrag på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?