Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård är en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Rapporten bygger på en kartläggning som SKL har gjort gällande stabilitet och kompetens inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård är en rapport som bygger på en kartläggning gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gällande stabilitet och kompetens inom den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet med kartläggningen är att få en nulägesbeskrivning och ett kunskapsunderlag för det fortsatta utvecklingsarbetet med att bygga kompetensstrategier för en kunskapsbaserad social barn- och ungdomsvård. Vi behöver verka för att det är en god arbetsmiljö, möjlighet till utveckling i yrkesrollen och förutsättningar för ett gott ledarskap, samt att grund- och vidareutbildningar motsvarar verksamheternas behov. Det handlar om att attrahera, behålla och utveckla personalen för en verksamhet med hög kvalitet.

Rapporten är utgiven av SKL.

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?