Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Stärkt skydd för barn och unga. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Stärkt skydd för barn och unga. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Stärkt skydd för barn och unga är en handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Syftet är att ge verksamheten bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag att skydda och stödja barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.

​Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram en handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården i bred förankring hos förtroendevalda, socialchefsnätverk, individ- och familjeomsorgschefer, handläggare, regionala utvecklingsledare, fackförbund och andra berörda. Syftet är att ge verksamheten bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag att skydda och stödja barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.

I handlingsplanen finns sammanlagt 44 förslag inom tre områden: verksamheten ska ha ett tydligt uppdrag, en god arbetsmiljö med kontinuerlig kompetens-utveckling och tillgång till aktuell kunskap med möjlighet att tillämpa den.

Stärkt skydd för barn och unga. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?