Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård - Lägesrapport 2018

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård - Lägesrapport 2018

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård - Lägesrapport 2018 ger en bild av tillståndet i hälso- och sjukvården och tandvården. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård - Lägesrapport 2018

​Medellivslängden ökar för både kvinnor och män. År 2015 var medellivslängden 84,0 år för kvinnor och 80,4 år för män. Under senare år har skillnader i medellivslängd mellan grupper med olika utbildningsnivå ökat. Personer med eftergymnasial utbildning har högst medellivslängd.

Allt fler unga vårdas för depression

Andelen kvinnor och män som vårdats för depression har ökat sedan 2006. Ökningen är särskilt stor för personer under 25 år. Även behandlingen med antidepressiva läkemedel ökar över tid för personer i åldersgruppen 15–24 år. Den ökade förskrivningen är en konsekvens av att allt fler diagnostiseras med psykisk ohälsa.

Hög efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal

Efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal överstiger tillgången vad gäller barnmorskor, specialistläkare och sjuksköterskor. I förhållande till befolkningsmängden i Sverige är dock antalet läkare och sjuksköterskor hög jämfört med andra länder.

Kompetensförsörjningen är en av vårdens stora utmaningar. Ett flertal satsningar pågår för att behålla befintlig personal, rekrytera nya medarbetare, säkerställa kompetensutveckling och att använda befintlig kompetens på ett effektivt sätt.

Tandhälsan är god i befolkningen

Tandhälsan hos barn och unga i befolkningen är god, men sedan 2010 har tandhälsan försämrats bland förskolebarn. Orsaken till detta är inte känd. Andelen kariesfria sexåringar var 75 procent 2016 vilket antagligen innebär att Sverige inte kommer att nå WHO:s mål om att 80 procent av sexåringarna i Europa ska vara kariesfria 2020.

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård - Lägesrapport 2018 är utgivet av Socialstyrelsen.

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård - Lägesrapport 2018 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?