Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Webbkollen Barn och unga

Webbkollen Barn och unga

Webbkollen Barn och unga är ett utvecklingsprojekt som har drivits av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med ett antal kommuner. Projektets övergripande syfte var att pröva hur ett urval variabler för systematisk uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården fungerade i praktiken. I slutrapporten presenteras lärdomar och erfarenheter.

​Kommuner har länge efterfrågat möjligheten att bättre kunna följa upp resultatet av sina insatser och få kunskap om problematik och behov hos barn och unga inom socialtjänsten. 

Syftet med rapporten är att bidra till ökad kunskap om systematisk uppföljning inom social barn- och ungdomsvård genom att beskriva användningen av variabler för uppföljning och erfarenheter från projektet.
Variablerna som prövades baserades på Socialstyrelsens hand-läggnings- och dokumentationsstöd Barns Behov i Centrum (BBIC).

Arbetet har skett i samråd med Socialstyrelsen och i nära samarbete med de regionala utvecklingsledarna inom social barn- och ungdomsvård; Barn- och Unga-satsningen. 

Förhoppningen är att rapporten kan ge stöd och vägledning till kommuner i deras arbete med uppföljning av barn och unga inom socialtjänsten
Projektet pågick mellan  januari 2016 och   januari 2018. Projektet bedrevs inom ramen för SKL:s utvecklingssatsning på öppna jämförelser inom socialtjänsten. Rapporten presenterar lärdomar och erfarenheter av projektet.

Läs eller ladda ner rapporten  på SKL:s webbplats.

SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?