Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Aktuella kunskapsstöd från Folkhälsomyndigheten – Psykisk hälsa och suicidprevention

Aktuella kunskapsstöd från Folkhälsomyndigheten – Psykisk hälsa och suicidprevention

En sammanställning över aktuella kunskapsstöd från Folkhälsomyndigheten inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Omslag till En sammanställning över aktuella kunskapsstöd från Folkhälsomyndigheten

​Aktuella kunskapsstöd från Folkhälsomyndigheten är en sammanställning över aktuella kunskapsstöd inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Folkhälsomyndighetens arbete med psykisk hälsa och suicidprevention

Folkhälsomyndigheten arbetar för att
stärka den psykiska hälsan i Sverige. Myndigheten samordnar även arbetet med suicidprevention på nationell nivå och verkar för att det förebyggande arbetet ska bedrivas enligt
bästa tillgängliga kunskap.

Aktuella kunskapsstöd från Folkhälsomyndigheten – Psykisk hälsa och suicidprevention är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Aktuella kunskapsstöd från Folkhälsomyndigheten på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?