Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Alla barn ska få möjlighet till hälsa och utveckling

Alla barn ska få möjlighet till hälsa och utveckling

Alla barn och unga har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden och få det skydd och stöd som kan behövas för en gynnsam fysisk och social utveckling. Vad gäller barn som anhöriga utsätts de för mångfaldigt större risker att drabbas av såväl sjukdom som sociala problem jämfört med andra barn.

​Samhället kan gemensamt verka förebyggande genom att minska risk- och stärka skyddsfaktorer för barnen och deras familjer och utveckla och systematiskt följa upp riktade stödinsatser för barnen. Genom utveckling av organisatoriska strukturer och rutiner, enskilda initiativ och engagemang kan bättre förutsättningar för alla barn stärkas.
Nka arbetar för att bidra till sådant stöd att närståendes svårigheter inte inkräktar på barnets hälsa, utveckling och skolgång.

I foldern Alla barn ska få möjlighet till hälsa och utveckling finns flera intressanta exempel på rutiner och insatser till barn som anhöriga. Tanken är att materialet ska inspirera till delaktighet i att alla barn ska få möjlighet till hälsa, personlig utveckling, utbildning och social delaktighet.

Alla barn ska få möjlighet till hälsa och utveckling på Nka:s webbplats (pdf)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?