Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning

Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning

Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning är en rapport som vill bidra med kunskap och idéer för yrkesverksamma och bilda underlag när stöd och insatser formas och samverkan utvecklas. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

När personer med utvecklingsstörning blir föräldrar ställs yrkesverksamma inför såväl praktiska som etiska frågeställningar. Tveksamhet om och hur föräldrarna kommer att kunna tillfredsställa sitt barns fysiska och känslomässiga behov och svara för en trygg miljö kombineras ofta med en osäkerhet om hur stödet till familjen kan utformas på bästa sätt.

Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning är en rapport som ska bidra med kunskap, erfarenheter och idéer och vänder sig till de yrkesverksamma som möter barn som har föräldrar med utvecklingsstörning. Eftersom dessa familjer ofta har behov av stöd från flera olika verksamheter är rapportens syfte även att utgöra underlag när yrkesverksamma i samverkan ska utforma stöd och insatser.

Rapporten är skriven främst för yrkesverksamma inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, men kan även läsas av andra som i sitt arbete möter dessa barn och deras föräldrar. Den bygger på forskning som kompletterats med andra studier samt med erfarenheter från yrkesverksamma. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?