Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Det späda barnet som anhörig

Det späda barnet som anhörig är en rapport med bland annat en forskningsöversikt över vad vi idag vet om tidig intervention, behandling och tvärfackligt samarbete när det gäller psykisk ohälsa och -sjukdom hos mammor under graviditeten och efter förlossning. Rapporten är utgiven av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

​Det späda barnet som anhörig är en rapport med bland annat en forskningsöversikt över vad vi idag vet om tidig intervention, behandling och tvärfackligt samarbete när det gäller psykisk ohälsa och -sjukdom hos mammor under graviditeten och efter förlossning.

Forskning visar att för denna grupp har selektiv prevention visat sig effektiv och betydelsefull.

Det saknas idag stöd till de mest behövande spädbarnsfamiljerna och det finns en tydlig lucka i vårdkedjan. Organisationen för stöd till föräldraskapet och ”relationen” mellan föräldern och det späda barnet behöver få en form inom svensk hälsovård. Ett flertal spädbarnsverksamheter har lagts ner i landet och det finns stora brister i tillgången på samspelsbehandling, där föräldrar med svårigheter i föräldraskapet kan få hjälp och stöd att reglera samspelet.

Rapport kan vara ett stöd i det fortsatta viktiga arbetet att samverka för att stödja det späda barnet som anhörig till en förälder med psykisk sjukdom. Detta blir än mer angeläget utifrån den nya lagstiftningen i HSL och LYHS.

Rapporten är utgiven av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Rapporten på Stiftelsen Allmänna Barnhuset:s webblats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?