Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Faktablad: Insatser för barn och unga med dyslexi

Faktablad: Insatser för barn och unga med dyslexi

Faktablad: Insatser för barn och unga med dyslexi sammanställer och utvärderar olika insatser för barn och unga med dyslexi. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Faktablad: Insatser för barn och unga med dyslexi sammanställer och utvärderar det vetenskapliga underlaget rörande nyttan av olika insatser för barn och ungdomar med dyslexi.

Kunskapsstödet visar att om barn och ungdomar med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt förbättras förmågan att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (den fonologiska medvetenheten) och läsförmågan, det vill säga läsförståelse och läshastighet, samt stavningsförmågan.

Faktabladet ger exempel på insatser som gäller träning av strukturerad koppling mellan språkljud och bokstäver, såsom phonics. Insatsen innebär bland annat att barnet tränar sambandet mellan fonem (språkljud) och grafem (bokstäver) på ett strukturerat sätt. Ofta börjar träningen på en mycket grundläggande nivå med medvetenhet om språkljud och en enkel fonem–grafem-koppling. Sedan övergår man successivt till mer avancerade principer som gäller skriftspråket.

Faktablad: Insatser för barn och unga med dyslexi är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Faktablad: Insatser för barn och unga med dyslexi på SBU:s webbplatsHjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman