Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Förebyggande insatser till barnet när föräldern har en psykisk sjukdom

Förebyggande insatser till barnet när föräldern har en psykisk sjukdom

Förebyggande insatser till barnet när föräldern har en psykisk sjukdom summerar resultat från en systematisk översikt av översikter som undersöker om förebyggande insatser till familjer med psykisk sjukdom kan förbättra barnens psykiska hälsa och stärka skyddande faktorer. Faktabladet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Omslag till Förebyggande insatser till barnet när föräldern har en psykisk sjukdom

​Faktabladet Förebyggande insatser till barnet när föräldern har en psykisk sjukdom summerar resultat från en systematisk översikt av översikter som undersöker om förebyggande insatser till familjer med psykisk sjukdom kan förbättra barnens psykiska hälsa och stärka skyddande faktorer.

Faktabladet vänder sig till dig som beslutar om, utvecklar, eller arbetar med insatser till föräldrar som har psykisk sjukdom.

Faktabladet ingår i kunskapsarbetet för att utveckla stödet till barn som är anhöriga till en förälder som har en psykisk sjukdom.

Förebyggande insatser till barnet när föräldern har en psykisk sjukdom är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Förebyggande insatser till barnet när föräldern har en psykisk sjukdom på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?