Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Förteckning över kunskapsmaterial – tidiga insatser för barn och unga

Förteckning över kunskapsmaterial – tidiga insatser för barn och unga

Förteckning över kunskapsmaterial – tidiga insatser för barn och unga är en förteckning över kunskapsmaterial om tidiga insatser för barn och unga som riskerar att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen, SBU och Folkhälsomyndigheten.

​Förteckning över kunskapsmaterial – tidiga insatser för barn och unga är en förteckning över kunskapsmaterial om tidiga insatser för barn och unga som riskerar att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa.

Urvalet av kunskapsmaterial utgår ifrån några av områdena i ”Tidiga listan – börja med barnen” som Sveriges kommuner och landsting har gett ut. Tidiga listan är en sammanfattning av några av de viktigaste områdena för att främja psykisk hälsa hos barn. Den omfattar bland annat insatser från mödra- och barnhälsovården samt elevhälsan.

Förteckningen kan användas av de som arbetar i hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola eller av föräldrar och andra närstående.

Förteckningen omfattar material inom följande områden:

  • graviditet och föräldraskap
  • skola och hälsa
  • riskfaktorer för psykisk ohälsa
  • att upptäcka psykisk ohälsa.

Förteckning över kunskapsmaterial – tidiga insatser för barn och unga är utgiven av Socialstyrelsen, SBU och Folkhälsomyndigheten.

​Förteckning över kunskapsmaterial – tidiga insatser för barn och unga på Socialstyrelsens webbplats (PDF)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?