Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Interkulturellt socialt arbete

Interkulturellt socialt arbete är en rapport som redovisar utmaningar och hinder att erbjuda en likvärdig individ- och familjeomsorg av god kvalitet också till personer med utländsk och minoritetsbakgrund. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

​Rapporten Interkulturellt socialt arbete redovisar det uppdrag Socialstyrelsen har haft från regeringen att beskriva hur socialtjänstens individ- och familjeomsorg arbetar med brukare där kulturell bakgrund, bristande kunskaper i det svenska språket eller bristande kunskaper om det svenska samhället utgör en utmaning för verksamheten. Socialstyrelsen ska ge förslag på hur verksamheten kan utvecklas mot bakgrund av tillgänglig kunskap på området. I uppdraget ingår även de nationella minoriteternas behov av stöd och insatser.

Socialstyrelsen har valt att i rapporten använda begreppet ”interkulturellt socialt arbete”, som är det begrepp som används bland annat i aktuella diskussioner på europeisk nivå.

Syfte

Syftet med utredningen och rapporten är att:

  • identifiera hinder och framgångsfaktorer för en likvärdig individ- och familjeomsorg samt
  • ge förslag till förbättringar och verksamhetsutveckling.

Även om ett delsyfte är att beskriva framgångsfaktorer innebär uppdraget, att beskriva de utmaningar som individ- och familjeomsorgen (IFO) ställs inför, att utredningen i första hand har fokus på svårigheter och dilemman som behöver uppmärksammas.

Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Interkulturellt socialt arbete på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?