Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas – en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas – en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas – en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan är en informationsskrift från Socialstyrelsen som kortfattat beskriver Migrationsverkets och socialnämndernas ansvar för denna grupp av placerade barn.

​Barn som är placerade enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL eller lagen (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU kan samtidigt komma att utvisas eller avvisas enligt utlänningslagen (2005:716), UtlL. Frågan om vem som har ansvar för dessa barn är komplex. Det beror bland annat på att flera aktörer ofta är involverade i barnets situation utifrån skilda ansvarsområden.

Syftet med den här informationsskriften är att kortfattat beskriva vilket ansvar Migrationsverket respektive socialnämnden har för denna grupp av placerade barn och betona vikten av en fungerande samverkan. Vidare är det viktigt att handläggare och andra som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med dessa barn vet hur regelverket ser ut för de olika aktörerna och att de känner till respektive myndighets ansvar i processen.

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas – en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan är utgiven av Socialstyrelsen.

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas – en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?