Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Nationella Kvalitetsregister Barnobesitasregister i Sverige – BORIS

Barnobesitasregister i Sverige – BORIS

Boris är ett nationellt kvalitetsregister för barnobesitas, barnfetma. Syftet med registret är att långsiktigt följa behandlingen av barnfetma i Sverige.

Registrering i BORIS avser sjukvårdande behandling på barnläkarmottagningar eller barnklinik. Med hjälp av ett nationellt kvalitetsregister kan vården lokalt kvalitetssäkras gentemot vården i Sverige totalt.

Barnobesitasregister i Sverige – BORIS har som grundläggande syfte att långsiktigt följa behandling av barnfetma i landet. Ett annat syfte är att öka kunskapen om vilka behandlingsformer som är bra och vilka som är mindre lämpliga för barn i olika åldrar.

Samtidigt är en målsättning med registret att det också ska tillhandahålla enkla arbetsinstrument både för den som drar igång ett behandlingsprojekt, men också för den kliniska verksamheten.

BORIS – nationellt kvalitetsregister på Barnobesitasregistrets webbplats

​Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman