Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Ångestsyndrom, tvång och fobi

Ångestsyndrom, tvång och fobi

Ångest innebär en känsla av starkt obehag när man förväntar sig en fara eller ett hot. Vid en ångestreaktion ökar pulsen, man undviker det som framkallar rädslan och tankarna präglas av att något hemskt ska hända. Ångest kan vara svårt för andra att upptäcka.

 

​Blyghet, rädsla och oro är vanligt hos både barn och vuxna men kan bli ett problem och få allvarliga negativa konsekvenser.

Blyghet är ett medfött personlighetsdrag som innebär att man är tystlåten och tillbakadragen, framför allt tillsammans med obekanta människor.

Rädsla är en normal reaktion på ett hot eller en fara. Hos mindre barn rör rädslorna trygghet och säkerhet, till exempel rädsla för höga ljud, okända människor, mörker och fantasivarelser, och för att skiljas från de personer som är viktigast för barnet.

Barns rädslor följer deras kognitiva utveckling, så i takt med att barnen blir äldre ändras rädslorna från att gälla konkreta saker till mer abstrakta. Rädslor hos skolbarn handlar ofta om naturkatastrofer, sjukdomar och skador medan äldre barns rädsla ofta handlar om att misslyckas socialt och prestationsmässigt.

Ängslighet innebär att ha en tendens att oroa sig och känna rädsla. Ängslighet kan beskrivas som en låg grad av lättväckt ångest medan panikkänslor motsvarar en hög grad av ångest.

Ångest kallas det starka obehaget man känner när man förväntar sig en fara eller ett hot.

En ångestreaktion påverkar oss på följande sätt:

  • pulsen ökar, musklerna spänns och andningen blir snabbare
  • känslorna och tankarna gör att man undviker det som framkallar rädslan
  • tankarna präglas av att något hemskt ska hända i stället för att man ser alternativa, mindre farliga möjligheter.

Att upptäcka ångest och oro

Ångest och oro är till stor del inre upplevelser som kan vara svåra för andra att upptäcka. Barnet kan skämmas för sina tankar och känslor eller kan ha svårt att sätta ord på dem. Man upptäcker ofta ångesten genom de konsekvenser som symtomen orsakar, till exempel magont, skolfrånvaro och minskat umgänge med kamrater. Barn med oro och ångest kan också bli irriterade, ledsna och få svårt att koncentrera sig.
Generellt är det vanligt att barn med någon form av ångestsyndrom oroar sig mycket för saker innan de inträffar. Många är också oroliga för att göra fel och har ofta mycket höga krav på sig själva samtidigt som de kan ha låg självkänsla och vara mycket osäkra.
​​​

​Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn ska  ge dig vägledning för att lättare upptäcka och hjälpa barn och ungdomar med små eller stora besvär på grund av blyghet, rädsla och ångest.

Blyga och ängsliga barn

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Systematiska översikter och kartläggningar