Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Arbetslöshet

Arbetslöshet

Arbetslöshet är den vanligaste orsaken till att människor har försörjningsproblem och behov av ekonomiskt bistånd. Arbetsförmedlingen är den aktör som har huvudansvaret för insatser mot arbetslöshet och är en viktig samverkanspart när det gäller stöd och insatser för att arbetslösa personer ska bli självförsörjande.

 

​Film om god samverkan

Filmen handlar om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Fagersta. I filmen kan du ta del av intervju med Hanna Eriksson, arbetsförmedlare och Thord Rosvall, enhetschef Fagersta socialförvaltning, om vilka framgångsfaktorer som ligger bakom deras samverkan.

Om du inte kan se och öppna filmen använd Chrome eller annan webbläsare istället för Internet Explorer.

​God samverkan – för individens bästa

På godsamverkan.se finns kunskap, inspiration och tips för samverkan kring personer som har ekonomiskt bistånd och är arbetssökande. Webbplatsen har tagits fram av Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen för att stödja utvecklingen av lokal samverkan. En god samverkan mellan Arbetsförmedlingen och socialtjänsten bidrar till en helhetsbild av individens behov och att rätt insatser kan sättas in i ett tidigt skede.