Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning lever ofta i en pressad situation och ibland med psykisk och fysisk ohälsa som följd. Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningspaket som vänder sig till personal i barnhälsovården, BHV, om hur man kan ge stöd till dessa föräldrar. Temat samlar och presenterar de olika delarna i utbildningspaketet och ger övergripande information om föräldrarnas situation och behov av stöd.

 

omslag till Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning – Kunskapsstöd till barnhälsovårdenKunskapsstöd till barnhälsovården

Kunskapsstödet Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan ge inspiration och stöd till dig som möter föräldrar till barn med funktionsnedsättning om du du kan stödja föräldrarna.

 

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning

​Studiehandledning

omslag till studiehandledningenStudiehandledning för utbildningspaketet “Att möta föräldrar till barn med funktions-nedsättning” ger en överblick över utbildningspaketet och förslag på hur en utbildning kan läggas upp.

Studiehandledningen vänder sig till dig som ska utbilda andra, till exempel dina kollegor, eller leda en diskussion på din arbetsplats.

Mer om studiehandledningen 

​Presentationsmaterial med scenarier

Till studiehandledningen finns tillhörande Power Point-presentation som kan användas i utbildningssammanhang.

Två scenarier ger exempel på situationer när man kan möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Till scenarierna finns frågeställningar som kan användas för gruppdiskussioner.

Studiehandledning, scenarier och presentationsmaterial på Socialstyrelsens webbplats

Presentationsmaterial i tre varianter

Omslag: presentationenPresentationsmaterial som sammanfattar kunskapsstödet finns i tre varianter, ett att visa på storskärm, ett med färdigt talmanus och ett med plats för anteckningar.

Presentationsmaterialet

Att bemöta föräldras oro

 

Att bemöta föräldras oro

Filmen Att bemöta föräldras oro vänder sig till personal inom BHV som kan se filmen antingen i samband med utbildning eller på möte, till exempel ett arbetsplatsmöte. 

Filmen handlar om att ta föräldrars oro för att barnet kan ha en funktionsnedsättning på allvar. Det är en balansgång mellan att lugna föräldrar som oroar sig för sitt barns utveckling, och samtidigt inte missa viktiga signaler som föräldrars oro innebär.

Om du inte kan öppna filmen i Internet Explorer, använd Chrome eller annan webbläsare istället. Se hela filmen på temats undersida Filmer om möten med föräldrar.

Filmer om möten med föräldrar

 

 

Behöver ditt barn stöd från samhället?Broschyr till föräldrar

Socialstyrelsen har tagit fram en broschyr som riktar sig till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. I broschyren finns information om vilket stöd föräldrarna och barnen kan få från samhället och vem de kan vända sig till.

Behöver ditt barn stöd från samhället?

 

Så här var det för oss

 

Filmen Så här var det för oss vänder sig till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Se hela filmen på temats undersida Filmer om möten med föräldrar.

Om du inte kan öppna filmen i Internet Explorer, använd Chrome eller annan webbläsare istället.

Filmer om möten med föräldrar