Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Barn som anhöriga

Barn som anhöriga

Många barn växer upp med missbruk, psykisk ohälsa, våld, allvarlig sjukdom eller dödsfall i familjen. Det finns hög risk för allvarliga konsekvenser som rör barnens hälsa, skolgång och arbetsliv. Genom stöd till barnen går det att förbättra situationen här och nu, och förebygga riskerna.

 

patientens barn inom primarvarden.pngPodd om patientens barn inom primärvården

När en patient blir så sjuk att hen blir långtidssjukskriven – vad innebär det för patientens barn? Hur påverkas barnens vardag med en sjuk förälder och hur kan de bli delaktiga, inkluderade och informerade om sin förälders sjukdom? Vad är barnens behov av hjälp och stöd?

Podd om patientens barn inom primärvården

​Film om barn som anhöriga

Vem uppmärksammar barnen när de behöver det som mest? Filmen från Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, handlar om barn som anhöriga, vad säger lagen, vad säger barnen?  

Om du inte kan öppna filmen i Internet Explorer, använd Chrome eller annan webbläsare istället.

 

Film – Barn och unga berättar

 

​Barn som anhöriga – Våga fråga!

Webbutbildningen vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Syftet är bland annat att ge dig mer kunskap om hur barn som anhöriga kan uppmärksammas enligt 5 kap. 7 § i hälso- och sjukvårdslagen.

Mer om webbutbildningenBarns rätt som anhöriga - att skapa trygghet för barn som är anhöriga till vuxna med ohälsa

Konferensen Barns rätt som anhöriga handlade om att skapa trygghet för barn som är anhöriga till vuxna med ohälsa. Konferensen arrangerades av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och ägde rum den 6 februari 2019. Föreläsningarna spelades in av UR Samtiden och går att ta del av på deras webbplats.

UR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Logga På djupetPodd om barn som tolkar

Många barn agerar tolkar åt sina föräldrar. Men vad får det för konsekvenser inom socialtjänst och sjukvård när något går fel? Lyssna på avsnitt 48 av Socialstyrelsens podd På djupet.

Podd om barn som tolkar

​Barn till frihetsberövade föräldrar - kartläggning och analys

Rapporten redovisar resultatet av Socialstyrelsens kartläggning av de behov som barn med frihetsberövade föräldrar kan ha samt vilket stöd som finns för dessa barn. Socialstyrelsen har även analyserat om det stöd som finns för barnen motsvarar deras behov och om socialtjänsten har behov av kunskapsstöd om målgruppen.

Barn till frihetsberövade föräldrar - kartläggning och analys på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

​Barn som anhöriga – stöd till barn i förskola och skola som har svårigheter i hemmet

Skriften är ett komplement till Socialstyrelsens rapport om Barn som anhöriga – konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider. 

Mer om skriften

Barn som anhöriga – konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider

Rapporten ger en sammanfattning av kunskapsläget om barns och ungas situation och behov i familjer med dessa svårigheter. 

Mer om rapporten