Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Lärande exempel

Ett antal kommuner och regioner har påbörjat arbetet med att implementera ett familjeorienterat arbetssätt. Här kan din verksamhet få tips och inspiration om hur man kan göra.

​Verksamheter som vill införa ett familjeorienterat arbetssätt kan här få tips om kommuner och regioner som påbörjat arbetet med att implementera ett familjeorienterat arbetsätt. I några av exemplen beskrivs olika arbetssätt att arbeta familjeorienterat. Tanken är att de ska inspirera och ge möjlighet till kontakt och erfarenhetsutbyte.

 

​Familjeorienterad innovation – filmer med exempel

När föräldrar har missbruk och beroende behöver socialtjänsten arbeta samordnat och familjeorienterat för att uppmärksamma barns behov, ge stöd i föräldraskap, minska risk och stärka skyddsfaktorer. Under 2018 har några kommuner utvecklat nya tjänster utifrån att intervjua barn och föräldrar om deras önskemål och behov, så kallad användardriven innovation. Några av kommunerna presenterar sina insatser och erfarenheter på Nationellt Kunskapscentrum Anhörigas (NKA) s webbplats
Se filmerna på NKAs webbplats

Tyresö – en inspirationsfilm om familjeorienterat arbetssätt


I filmen får du möta socialsekreterare från Tyresö kommun som arbetar samordnat med barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik. Filmen är tänkt att inspirera och stödja familjeorienterat arbetssätt. Filmen är cirka 10 minuter lång.

Stuprör, hängrännor och rännkrokar

Utvärdering av utvecklingsarbete för samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk och omfattande behov av olika insatser.

 
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
 

 Teman