Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Hbtq Att bryta mot normer

Att bryta mot normer

Att bryta mot normer när det gäller sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck kan påverka vår hälsa på ett negativt sätt. Det är viktigt att socialtjänsten och hälso- och sjukvården är medveten om de problem individer som bryter mot normer kan möta i samhället.

Att bryta mot de rådande samhällsnormerna när det gäller sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck kan ha stora konsekvenser för oss människor och våra levnadsvillkor. Att bryta mot normer kan få konsekvenser för hälsan. Minoritetsstress beskriver den förhöjda stressnivå som upplevs av de individer som bryter mot majoritetsnormer.

Minoritetsstress

Minoritetsstress kan komma av att ständigt behöva förklara sig, att komma ut, att mötas av oförståelse, kommentarer, att pekas ut och missförstånd. Den som bryter mot en rådande norm kan hamna i situationer där en återkommande behöver förklara sig. Det kan innebära att ständigt behöva komma ut och väljer en att inte göra det kan det innebära att en antas vara en del av normen och därmed vara något eller någon en inte är.

En bank av  dåliga erfarenheter byggs upp och kan leda till att en går omkring med en ständig oro och beredskap för att ta emot medvetna och omedvetna kränkningar. Att växa upp i ett hetero- och cisnormativt samhälle kan innebära ett sedan barndomen upplevt utanförskap som socialtjänsten på olika sätt kan behöva hantera. 

Marias berättelse

Se filmen om Maria som berättar vad som hände i hennes liv när hon träffade Anna. Filmen är 3:25 minuter. Om du inte kan spela upp filmen i Internet Explorer, prova Chrome eller en annan webbläsare.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 

​Självskattningstest

Genom att göra självskattningstester kan du bli mer uppmärksam på hur olika positioner och grupptillhörigheter kan ge dig fördelar i vissa situationer och bli till nackdelar i andra.

Till testet 

Normer, makt intersektionalitet och htbq

Läs mer om vad som är viktigt att tänka på när det gäller normer, makt, intersektionalitet och hbtq ur olika perspektiv.(pdf)

Till texten

​Unga hbtq-personers hälsa

Unga hbtq-personer är mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra unga och mår därför sämre. På Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor (MUCF) finns berättelser och information för unga hbtq-personer.

Till MUCF.se

Förklaringar till olika begrepp gällande normer och hbtq.

Till ordlistan