Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Hjälpmedel

Hjälpmedel

Hjälpmedel syftar till att undanröja hinder för full delaktighet i samhället och skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande.

 

​Webbutbildning om förskrivning av hjälpmedel

Webbutbildningen Förskrivning av hjälpmedel riktar sig till förskrivare, vård- och omsorgpersonal och chefer.

Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande kompetens om hjälpmedelsförskrivning och skapa förutsättningar för en jämlik och behovsanpassad förskrivning.

Webbutbildning om förskrivning av hjälpmedel

​Webbutbildning om förskrivning av förbrukningsartiklar

Webbutbildningen riktar sig till förskrivare av förbrukningsartiklar och läkemedelsnära produkter. Det kan till exempel vara inkontinenshjälpmedel, diabetesstickor, stomiprodukter eller nutritionsprodukter. Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande kompetens om förskrivningsprocessen och vad som stödjer och reglerar den.

Webbutbildning om förskrivning av förbrukningsartiklar

​Förskrivning av hjälpmedel

För att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara aktiva och delta i samhällslivet krävs bland annat väl fungerande hjälpmedel. 

Förskrivning av hjälpmedel är en skrift som kan stödja förskrivare, chefer och omsorgspersonal i arbetet med hjälpmedel. Skriften samlar på en övergripande nivå aktuell kunskap om förskrivning av hjälpmedel utifrån hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL.

Förskrivning av hjälpmedel

​Delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel – stödmaterial till chefer

Delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel beskriver hur det går att stimulera delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel via det systematiska kvalitetsarbetet. Texten vänder sig i första hand till första linjens chefer inom landsting och kommuner.

Delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel