Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Mognadsbedömning för barns delaktighet

Mognadsbedömning för barns delaktighet

Bedömningen av barns mognad är av central betydelse för vilken delaktighet barn får i vård och omsorg. Mognad är ett komplext begrepp. Det går sällan att peka ut exakt hur en bedömning av ett barns mognad ska gå till. Här ges en kunskapsbas och underlag för dialog och diskussion på arbetsplatsen om mognadsbedömningar för barns delaktighet.

 

​Opratat.se

Webbplatsen Opratat.se vänder sig till barn mellan 4-12 år, deras familjer och andra som möter familjen. Här finns filmer, barnböcker och spel som kan vara till hjälp för att prata om tankar och känslor i en familj där ett barn har en funktionsnedsättning. Webbplatsen drivs av Nationellt kunskapscentrum för anhöriga

opratat.se

​Bedöma barns mognad för delaktighet

Kunskapsstödet ger en kunskapsbas och underlag för dialog och diskussion på arbetsplatsen om mognadsbedömningar för barns delaktighet.

 

Bedöma barns mognad för delaktighet

​Barnets rätt till delaktighet 

Bedömning av barns mognad är av central betydelse för vilken grad av delaktighet de får i praktiken. Barns delaktighet i vård och omsorg består av flera olika delar – barns rätt till information, barns rätt att komma till tals och bli lyssnade på samt barns rätt till inflytande och självbestämmande.

Barnets rätt till delaktighet

​Mognad och mognadsbedömning

Bedömning av barns mognad är komplext och måste göras från fall till fall. Det behövs generell kunskap om barns utveckling men också kunskap om och från det enskilda barnet. Det är också viktigt att förklara bedömningen för barnet.

Mognad och mognadsbedömning

​​Främja barns delaktighet i vårdsituationer

Kunskapstöd om barnkompetens, beakta barns bästa i en vårdsituation, samt att möta barnets perspektiv utifrån dess förutsättningar och kompetens.  

​Främja barns delaktighet

​Mötet och samtalet 

För att bedöma ett barns mognad behöver man framför allt kunskap från barnet själv. På arbetsplatsen är det viktigt att det finns utarbetade arbetssätt för hur barn på bästa sätt ska komma till tals. Att diskutera med kollegor är en viktig del i den egna kunskapsutvecklingen kring samtal med barn.

​Mötet och samtalet

​Barns utveckling – en sammanfattning 

En viktig förutsättning för att kunna göra en bedömning av barns mognad för delaktighet är att man har en grundläggande kunskap om barns utveckling, behov och förmåga. Här ges en övergripande sammanfattning om barns typiska utveckling.

Barns utveckling

​Lyssna på oss 

Samlad kunskap om hur barn och unga med funktionsnedsättningar kan vara delaktiga när de får stöd av samhället. Här ges exempel från verksamheter runt om i landet.  Lyssna på oss är framtagen av Handikappförbunden och finns på Barnombudsmannens webbplats.