Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Spelproblem hos barn och unga

Spelproblem hos barn och unga

Barn och unga har rätt till en spelfri barndom. Därför behövs åtgärder som kan hindra minderåriga från att spela om pengar. Likaså behövs åtgärder som främjar en uppväxtmiljö fri från spelproblem. Det vill säga att barn och unga inte spelar om pengar och får leva i en miljö utan spelproblem.

 

Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar?

I Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar? presenteras vilka grupper av ungdomar som spelproblem är vanligast i, och vilka olika spelställen och spelformer som är vanliga bland ungdomar med spelproblem. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar?

Spel om pengar bland unga under 18 år

I Spel om pengar bland unga under 18 år presenteras kunskap om barn och ungas spel om pengar, till exempel hur stor andel av unga som spelar, vilka spelformer som är vanligast bland unga och åldersgränser för spel om pengar. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Spel om pengar bland unga under 18 år

Risk- och skyddsfaktorer för spelmissbruk bland barn och unga

Faktabladet presenterar risk- och skyddsfaktorer som ökar eller minskar risken att barn och unga utvecklar spelproblem senare i livet. och riktar sig till dig som beslutar om, utvecklar eller arbetar med förebyggande åtgärder, till exempel i kommuner, länsstyrelser eller ideella föreningar. Faktabladet är framtaget av Folkhälsomyndigheten och ingår i myndighetens kunskapsstöd att för att förebygga spelproblem.
Risk och skyddsfaktorer bland barn och unga på Folkhälsomyndighetens webbplats.
 

​Spelutbildning.nu

Webbutbildningen Spelutbildning riktar sig till dig som i ditt yrke möter personer som kan ha problem med spel om pengar. Syftet är att kunna identifiera spelproblem, bättre förstå omfattningen och vad det innebär både för den som har spelproblem och anhöriga. Utbildningen är framtagen av Centrum för psykiatriforskning och finns på Lärtorget som drivs av Region Stockholm.

Spelutbildning.nu