Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Bemötande

I fyra filmer om bemötande kan du som arbetar inom socialtjänsten få ökad kunskap och förståelse för hur det kan vara att ha adhd. Filmerna kan användas som diskussionsunderlag på din arbetsplats. Ett stödmaterial och en checklista kompletterar filmerna.

Kraven som ställs i mötet med myndigheter kan vara svåra att uppfylla för en person med adhd.

I Socialstyrelsens fyra filmer om bemötande kan du få inspiration till hur du kan ge bästa möjliga stöd till personer med adhd. Genom att du lär dig mer om adhd kan det bli lättare för dig att samarbeta med dessa personer.

Ett stödmaterial och en checklista kompletterar filmerna. De kan laddas ner till höger på sidan.

Filmerna innehåller

  • grundläggande fakta om adhd
  • dramatiserade möten
  • intervjuer med psykiater, personal inom socialtjänsten och personer som har egna erfarenheter av att leva med egen eller närståendes adhd
  • diskussionsfrågor.

Filmerna kan vara ett underlag för diskussion på din arbetsplats.

Filmerna är fristående från varandra och kan visas vid olika tillfällen. De ska ses som ett diskussionsunderlag snarare än att ge färdiga lösningar.

Även om materialet är anpassat för socialtjänsten så kan det användas av andra myndigheter och organisationer.

Om du inte kan öppna filmen i Internet Explorer, använd Chrome eller annan webbläsare istället.

​Film 1. Introduktion om adhd

I filmen möter du psykiater och personer med egen adhd-diagnos som ger övergripande kunskap om vad adhd är, möjliga orsaker och om vad adhd kan innebära för den enskilda personen.  Filmen tar även upp hur viktig samverkan är mellan olika verksamheter. (Cirka 11 minuter) 

 

​Film 2. Första mötet med socialtjänsten

Filmen illustrerar de krav som ställs i kontakten med myndigheter och som innebär särskilda svårigheter för personer med adhd, exempelvis i samband med att man söker ekonomiskt bistånd, som att fylla i blanketter och passa tider. (Cirka 10 minuter) 

​Film 3. Att vara förälder till ett barn med adhd

Filmen handlar bland annat om hur föräldraskapet kan påverkas av att ha ett barn med adhd, och vikten av kunskap hos socialtjänsten för att kunna ge föräldrarna och barnet stöd som överensstämmer med deras behov. (Cirka12 minuter) 

​Film 4. Att vara ung vuxen med adhd

Filmen handlar om de svårigheter en ung vuxen med adhd och samtidigt missbruk kan ha. Filmen tar även upp anhörigperspektivet. (Cirka12 minuter)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar

Att möta personer med adhd

Ett inspirations- och diskussionsmaterial med utgångspunkt i Socialstyrelsens fyra filmer om bemötande. Att användas tillsammans med  filmerna.

Stödmaterial