Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Elevhälsan

Elevhälsan

Elevhälsans arbete är främst hälsofrämjande och förebyggande. Arbetet sker i bred samverkan med den pedagogiska personalen och exempelvis landstingets hälso-och sjukvård, kommunens socialtjänst, ungdomsmottagning och tandvård. I det här temat samlas information som kan vara stöd i ditt arbete inom elevhälsan samt länkar till andra relevanta teman inom Kunskapsguiden.

 

​Vägledning för elevhälsan

Socialstyrelsen och Skolverket vill med vägledningen stärka elevhälsans arbete och bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i landet. Vägledningen ska vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning och inte allmänna råd eller riktlinje. Vägledningen beskriver bland annat elevhälsans uppdrag, utgångspunkter, arbetssätt och ansvar.

Vägledning för elev​hälsan på Socialstyrelsens webbplats

​Elevhälsan - Uppdrag Psykisk Hälsa

Elevhälsan tar redan i dag stort ansvar för frågor som gäller psykisk hälsa hos barn och unga, och har stor möjlighet att spela en central roll i det framtida arbetet med att minska den psykiska ohälsan. Inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa bedrivs flera olika projekt som fokuserar på elevhälsan. Läs mer på Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats.

 Elevhälsan/Uppdrag Psykisk Hälsa

​Könsstympning av flickor och kvinnor

På Kunskapsguidens tema hittar du bland annat information om vad som kan vara bra att tänka på i mötet med flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade, förebyggande arbete, vilka konsekvenser könsstympning kan ge samt möjligheter till behandling.

Könsstympning av flickor och kvinnor

Amelmottagningen Södersjukhuset - samtalsstöd för skolsköterskor (pdf)

​Mycket mensvärk är inte okej

Svår mensvärk är det vanligaste symtomet på endometrios. I dag kan det ta flera år för en patient att få sin diagnos och relevant behandling. Tidig upptäckt kan minska den tiden. På Socialstyrelsens webbplats finns stöd och information om endometrios samt länk till webbutbildningen Vård vid endometrios. 

Om endometrio​s på Socialstyrelsens webbplats

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga har samma behov av stöd för sin utveckling och för att må bra som sina jämnåriga. Men de har ofta utsatts för en rad olika påfrestningar under lång tid och har inte sina vårdnadshavare i Sverige. På Kunskapsguidens tema om ensamkommande barn hittar du aktuell information som rör den här gruppen specifikt.

Ensamkommande barn och unga

En viktig bok om omsorg

En viktig bok om omsorg riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med ensamkommande unga med psykisk ohälsa och är tänkt att användas som en erfaren arbetskollega. Boken baseras på aktuell forskning, yrkesverksammas erfarenheter och ensamkommande ungas behov och upplevelser och är framtagen av Kunskapscentrum migration och hälsa, Region Skåne.

Boken kan laddas ner eller beställas gratis på Region Skånes webbplats.

Vaccinationer

Alla barn i Sverige erbjuds att vaccinera sig mot tio sjukdomar, genom barnhälsovården och elevhälsan. Landstingen ska erbjuda vaccinationer kostnadsfritt i enlighet med det nationella vaccinations-programmet. Vaccinationerna är frivilliga.

​Relaterade teman inom Kunskapsguiden

Här finns några exempel på andra teman inom Kunskapsguiden som kan vara till stöd i ditt arbete inom elevhälsan.

Hbtq

Mognadsbedömning för barns delaktighet

Människohandel

Samtal med barn

Samtal med barn om deras genetiska ursprung

Sex mot ersättning - barn