Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Elevhälsan Ensamkommande barn och unga – asylprocessen och viktiga aktörer

Ensamkommande barn och unga – asylprocessen och viktiga aktörer

Kunskapscentrum för ensamkommande barn genomförde under våren 2018 en behovsinventering bland personal inom socialtjänst, elevhälsa och ungdomsmottagning. Resultatet visade bland annat att personal inom elevhälsan efterfrågade kunskap om asylprocessen och om olika aktörers ansvar vad gäller ensamkommande barn och unga. Här har vi därför samlat information kring asylprocessen och olika aktörers ansvar.

 

​Asylprocessen

Asylprocessen är en process både med många moment och varje enskild situation är unik. Att presentera information anpassad till varje enskilt barn kan vara en utmaning.  Syftet med verktyget Att söka asyl är att ge en generell bild av asylprocessen och koppla den till barnets egna upplevelser och erfarenheter. Förhoppningen är att det ska underlätta dialogen med barnet och att barnet ska kunna ta till sig informationen utifrån sin egen situation och förmåga.

Många barn upplever mötet med Migrationsverket som stressande, vilket normalt sett har en negativ inverkan på förståelse. Genom att få information, i en för barnet trygg miljö, innan mötet med Migrationsverket ökar möjligheten till förståelse och risken för minskar.

På Migrationsverkets webbplats finns mer information och filmer om att söka asyl 


Interaktiv karta över asylprocessen för ensamkommande barn och unga. Interaktiv karta över asylprocessen för ensamkommande barn och unga. Framtagen av Strömsunds kommun i samarbete med Migrationsverket och Länsstyrelsen Jämtland med stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Mer information om Barn i migration finns på webbplatsen begripligt.nu

Att söka asyl - handledning

​Att söka asyl består av en ”karta” som kan användas för att visualisera och förtydliga information kring de olika momenten i asylprocessen. Till kartan finns även ett antal ”dialogkort” som stöd. Att söka asyl utgår ifrån Migrationsverkets informationsmaterial och bör ses som ett komplement till den information som lämnas på Migrationsverket.

Handledningen Att söka asyl kan laddas ner gratis på webbplatsen begripligt.nu.

​Ensamkommande barn – viktiga aktörer

För att ensamkommande barn och unga ska få ett bra mottagande behövs samverkan mellan aktörer som på olika sätt har viktiga funktioner för barnet/den unge. På sidan Ensamkommande barn – viktiga aktörer hittar du mer information om vilka det är och vad var och ens ansvar är.

Information till ensamkommande barn och unga

På Kunskapsguidens tema Ensamkommande barn och unga finns filmerna Vad händer nu som ska ge ensamkommande barn och unga en överblick över vad som kommer att hända under deras första tid i Sverige, vilka personer de kommer att möta och sina rättigheter. Filmerna finns på elva olika språk. information och filmer som vänder sig till målgruppen. På länken nedan finns även länkar till annan information bland annat från Länsstyrelsen och Barnombudsmannen och som vänder sig till ensamkommande barn och unga.

Information till ensamkommande barn och unga på Kunskapsguiden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?