Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Elevhälsan Information för barn och unga

Information för barn och unga

Här finns länkar till webbplatser som till exempel handlar om psykisk ohälsa, om sex, hälsa och relationer eller om svåra händelser som brott och sexuella övergrepp. Webbplatserna vänder sig direkt till barn och unga, och kan vara bra att hänvisa till. Eller att använda tillsammans med barnet eller den unge.

 

Flerspråkig information om psykisk ohälsa

Fipoh vill skapa och sprida information om psykisk ohälsa på flera språk och som är lätt att förstå. Informationen görs i samarbete med barn och ungdomar, psykologer, forskare och aktivister i Malmö. Fipohs primära målgrupp är barn och unga med erfarenheter av migration.
Besök Fipohs webbplats för filmer, berättelser och annat material

Om du inte kan se filmen pröva att öppna webbsidan i en annan webbläsare än Internet Explorer, till exempel Chrome eller Firefox.

Besök en ungdomsmottagning - filmer på Youmo.se

På Youmo.se finns ett antal filmer som handlar om att besöka en ungdomsmottagning. Det kan handla om att ha jättemycket mensvärk, fundera över sin könsidentitet, att våga berätta om hur dåligt man mår  och funderingar om sex och relationer. Filmerna finns på svenska, engelska, tigrinska, somaliska, dari och arabiska.

Besök en ungdomsmottagning på Youmo.se

 

Om du inte kan se filmen pröva att öppna webbsidan i en annan webbläsare än Internet Explorer, till exempel Chrome eller Firefox.

Våga berätta - 1177.se


Om du inte kan se filmen pröva att öppna webbsidan i en annan webbläsare än Internet Explorer, till exempel Chrome eller Firefox.

Våga berätta - 1177.se

 

Kan du inte se filmen? Klicka här.

​Information till ensamkommande barn

Filmen Vad händer nu? är ett exempel på filmer och information riktad till ensamkommande barn och unga och som finns samlad på temat Ensamkommande barn och unga på Kunskapsguiden. 

Information till ensamkommande barn och unga

jagvillveta.se

Allt om barns rättigheter vid brott. Obarns rättigheter vid brott. Om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp. Här får man också veta vad som händer om man anmäler eller om det blir rättegång. Webbplatsen kommer från Brottsoffermyndigheten.

jagvillveta.se

Koll på soc

På webbplatsen Koll på soc kan du som är ung få information om vad socialtjänsten kan hjälpa till med när du behöver. Allt som står på webbplatsen har Barnombudsmannen tagit fram tillsammans med barn och unga.  

Kollpåsoc

Opratat.se

Webbplatsen oratat.se handlar om tankar och känslor som man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning. Här finns animerade filmer, berättelser, barnböcker och spel om tankar och känslor. Berättelserna är exempel på hur man kan prata om saker som är svåra. Opratat.se vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, barnens familjer och andra vuxna som familjen möter. Filmerna är textade, syntolkade och teckenspråkstolkade. Texterna är översatta till engelska, arabiska, somaliska och tigrinja.

Opratat.se

Ungarelationer.se

Ungarelationer.se är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan unga mellan 15-20 år vända sig oavsett om de blir utsatta, är den som utsätter eller är en kompis. Här finns också information om olika typer av våld, varningstecken och exempel på hur en bra relation kan vara. Chatten är öppen varje kväll mellan 20-22.

ungarelationer.se

​UMO.se - om sex hälsa och relationer

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Du kan också ställa en fråga till en professionell eller till andra unga.

UMO.se

Youmo – om sex, hälsa och relationer för unga

Youmo.se är en webbplats som handlar om relationer, sex och hälsa samt jämställdhet för unga mellan 13 och 20 år. På Youmo finns delar av innehållet på UMO.se översatt till flera språk: arabiska, engelska, dari, somaliska samt tigrinja.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar