Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Ensamkommande barn och unga Information till ensamkommande barn och unga

Information till ensamkommande barn och unga

Här finns exempelvis finns filmer och webbplatser med information till nyanlända eller ensamkommande barn och unga samlad. Du som möter de dessa barn och unga kan använda materialet tillsammans med dem eller berätta för dem att informationen finns.

​Filmerna Vad händer nu?

Filmerna Vad händer nu? vänder sig till ensamkommande barn under 18 år. Filmen ska ge ensamkommande barn en överblick över vad som kommer att hända under deras första tid i Sverige, vilka personer eller myndigheter de kommer att möta och vissa av barnens rättigheter. Filmerna finns på svenska och elva andra språk.

Handledning för HVB och socialtjänst

För dig som ska visa filmen finns en handledning som beskriver hur och när du kan använda filmen och vad du kan tänka på när du samtalar med barnet om filmen.

Handledning för personal på HVB (pdf)

Handledning för personal inom socialtjänsten (pdf)

Informationsskrift för familjehem

För familjehem finns en informationsskrift. Det påminner i sin struktur om de handledningar som finns för personal inom socialtjänst och HVB. Skriften ger mer kunskap om bemötande, delar av asylprocessen och användningen av filmen.

Informationsskrift för familjehem

Film för barn på HVB

Filmen på svenska:

Filmen på engelska:

På Youtube hittar du filmen Vad händer nu? för barn på HVB på följande språk:

Film för barn i familjehem

Filmen på svenska:

Filmen på engelska:

På YouTube hittar du även filmen Vad händer nu? för barn i familjehem på följande språk:

Material för att sprida information om filmerna

Affisch om filmen på olika språk

A3-affisch

Informationsblad om filmen till ensamkommande barn

Informationsbladet

 

Flerspråkig information om psykisk ohälsa

Fipoh vill skapa och sprida information om psykisk ohälsa på flera språk och som är lätt att förstå. Informationen görs i samarbete med barn och ungdomar, psykologer, forskare och aktivister i Malmö. Fipohs primära målgrupp är barn och unga med erfarenheter av migration.
Besök Fipohs webbplats för filmer, berättelser och annat material

 Om du inte kan se filmen i Internet Explorer, prova att öppna filmen i annan webbläsare som exempelvis Chrome eller Firefox.

Besök en ungdomsmottagning - filmer på Youmo.se

På Youmo.se finns ett antal filmer som handlar om att besöka en ungdomsmottagning. Det kan handla om att ha jättemycket mensvärk, fundera över sin könsidentitet, att våga berätta om hur dåligt man mår  och funderingar om sex och relationer. Filmerna finns på svenska, engelska, tigrinska, somaliska, dari och arabiska.

Besök en ungdomsmottagning på Youmo.se

Information om Sverige

Information om Sverige är länsstyrelsernas webbplats för den som är asylsökande, som nyligen har fått uppehållstillstånd eller har kommit hit utan sina föräldrar. Webbplatsen innehåller information som ska vara till hjälp för personer i dessa situationer och ge dem ökade möjligheter för att själva kunna påverka sin situation i Sverige.

Information om Sverige

Filmer till ensamkommande barn och unga som mår dåligt

Barnombudsmannen (BO), NASP, Mind och Rädda Barnen har tagit fram två informationsfilmer till ensamkommande barn och unga som mår psykiskt dåligt. Den ena filmen vänder sig direkt till de som mår dåligt, och den andra filmen riktar sig till de som känner någon som mår dåligt.

Youmo – om sex, hälsa och relationer för unga

Youmo.se är en webbplats som handlar om relationer, sex och hälsa samt jämställdhet för unga mellan 13 och 20 år. På Youmo finns delar av innehållet på UMO.se översatt till flera språk: arabiska, engelska, dari, somaliska samt tigrinja.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

​För dig som asylsökande – medicinska åldersbedömningar

Som asylsökande, ensamkommande barn behöver du kunna visa att du är under 18 år. Om du saknar handlingar som visar din ålder kan Migrationsverket erbjuda dig att göra en medicinsk åldersbedömning.

Mer om medicinska åldersbedömningar på Rättsmedicinalverkets webbplats

​Om asylprocessen för asylsökande barn

På Migrationsverkets webbplats kan du läsa om de steg som en person går igenom som asylsökande.

För asylsökande barn på Migrationsverkets webbplats