Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Ensamkommande barn och unga Länkar till aktuella ämnen

Länkar till aktuella ämnen

Här hittar du länkar till texter som förtydligar vad som gäller i aktuella frågor som rör ensamkommande barn och unga. Texterna är sorterade efter publiceringsdatum - den senast publicerade finns högst upp.

Uppehållstillstånd utifrån nya gymnasielagen - rätt till försörjning, boende och vård

Uppdaterad 2019-05-08. Information om rätten till ekonomiskt stöd till försörjning och boende samt hälso- och sjukvård för de ungdomar som är sökande enligt den nya gymnasielagen eller har fått uppehållstillstånd på grund av den lagen.

Uppehållstillstånd utifrån nya gymnasielagen - rätt till försörjning, boende och vård

​Ansvar för stöd till asylsökande över 18 år

2019-02-15. Huvudregeln är att Migrationsverket har huvudansvaret för mottagandet av asylsökande personer som är över 18 år eller har registrerats som att de är över 18 år. Kommunens yttersta ansvar enligt SoL kan dock aktualiseras om den enskildes behov inte kan tillgodoses genom Migrationsverket. Vård med stöd av 3 § LVU påverkas inte av att den unge blir 18 år.

Ansvar för stöd till asylsökande över 18 år

​Vård som inte kan anstå

Reviderad 2019-01-28 Vård som inte kan anstå definierar omfattningen av den hälso- och sjukvård samt tandvård som ska erbjudas asylsökande personer över 18 år. Texten ger  stöd för hälso-och sjukvården i bedömningen när asylsökande eller papperslösa barn och unga ska erbjudas vård och behandling.

Vård som inte kan anstå

​Ansvar för stöd till asylsökande över 18 år

2018-12-20. Migrationsverket har huvudansvaret för mottagandet av asylsökande personer som är över 18 år eller som har registrerats att de är över 18 år. Kommunens yttersta ansvar kan bli aktuellt om den enskildes behov inte kan tillgodoses genom Migrationsverket.

​Kommunernas beredskap för unga som får uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen

2018-12-18. Kunskapscentrum för ensamkommande har under hösten gjort en enkätundersökning gällande kommuners beredskap att tillhandahålla utbildningsplats, försörjningsstöd och boende för de ungdomar som får tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige enligt den så kallade nya gymnasielagen. Resultatet av undersökningen finns att läsa på Socialstyrelsens webbplats.

Kommunernas beredskap - unga som får uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen på Socialstyrelsens webbplats

Bistånd enligt LMA för personer som ansökt om uppehålls-tillstånd enligt den s.k. gymnasielagen

2018-09-12. Vissa ensamkommande unga över 18 år som ansöker om tillstånd enligt bestämmelserna i den nya gymnasielagen har sedan tidigare fått avslagsbeslut på ansökan om uppehålls-tillstånd, och tidsfristen för frivillig avresa från Sverige har löpt ut.

Läs mer om bistånd enligt LMA

​Ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga 

2018-06-27. Den 1 juli 2018 trädde ändringar i kraft i lagen (2016:752 ) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.  Ändringen gäller ny möjlighet till tidsbegränsat uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga för studier på gymnasienivå.

Begränsade möjligheter att placera ensamkommande barn i annan kommun

2018-06-27. Den 1 juni trädde ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl (LMA) i kraft som innebär att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun endast i vissa fall.

Läs mer om lagändringen här

​Familjeåterförening

2018-05-16. Inför eller i samband med att en förälder eller båda föräldrarna kommer till Sverige behöver återföreningen med barnet planeras.  Texten om familjeåterförening är ett förtydligande till informationen som står i  Ensamkommande barn och unga - handboken om socialnämndens ansvar.

Familjeåterförening

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd