Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Psykisk ohälsa

Många ensamkommande barn och unga mår psykiskt dåligt. De har ofta varit utsatta för en rad påfrestningar både före och under flykten samt under sin tid i Sverige.

​Situationen för ensamkommande barn och unga innebär risk för psykisk ohälsa. Att tidigt upptäcka symtom på exempelvis posttraumatiskt stressyndrom, självskadebeteende och suicidförsök hos barn och unga är därför viktigt och förutsätter dels kompetens hos de som möter barn och unga, dels tillgänglighet till bedömning, utredning och behandling.

Risk - och skyddsfaktorer vid självskadebeteende och suicid

Vård som inte kan anstå

Suicid och suicidförsök

Faktorer som påverkar självmordsrisken är exempelvis depressioner, missbruk och beroende, ångesttillstånd och ogynnsamma livshändelser. I många fall kan förebyggande vårdinsatser förhindra självmord. Därför är det viktigt att ta individens berättelser om suicid på allvar.

Självmord och självmordsförsök

​Barn och unga på HVB – uppmärksamma utsatthet

Placerade barn och unga kan bli utsatta och utnyttjade på olika sätt både inom ett HVB-boende och utanför. En del känner inte tillhörighet i gruppen, andra kan ha psykisk ohälsa. Därför behöver personalen rutiner och kunskap om hur de ska förebygga, uppmärksamma och agera vid utsatthet och utnyttjande. Temat Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga ger mer information om att uppmärksamma utsatthet.

Uppmärksamma utsatthet

Webbutbildningen Migration och familj

Utbildningen riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med barn som anhöriga där familjen har migrationsbakgrund. Du lär dig i utbildningen hur du kan främja dessa barns psykiska hälsa.

Migration och familj

​Självskadebeteende

Självskadebeteende är ett destruktivt beteende som innebär att man orsakar skador på sin egen kropp. Att skära eller rispa sig är det vanligaste självskadebeteendet. Självskadorna är ett sätt att hantera en inre smärta och ett rop på hjälp.

Självskadebeteende  

​Posttraumatiskt stressyndrom hos barn och unga

Posttraumatiskt stressyndrom (ptsd) kan uppkomma efter traumatiska händelser. Barnet eller den unga kan till exempel varit utsatt för eller bevittnat katastrofer, olyckor, våld, sexuella övergrepp, psykisk eller fysisk misshandel. De flesta barn och unga som varit med om svåra händelser kan återhämta sig i en trygg miljö. Vissa barn och unga kan behöva psykiatrisk behandling.

Ptsd hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos alla barn och unga förutsätter dels kompetens hos de som möter barn och unga, dels tillgänglighet till bedömning, utredning och behandling.

Psykisk ohälsa hos barn och unga  

Seminarium: Särskilt utsatta barngrupper och deras livsvillkor

Vad är det som driver barn att ta sig hela vägen från Marocko till Sverige? Hur behandlas de längs vägen? Vad behöver barnen för att få en fast grund och tillvaro? Länsstyrelsen  i Stockholm har skrivit en rapport om särskilt utsatta barngrupper och deras livsvillkor.  Maria von Bredow berättade om rapporten i ett seminarium under Barnrättsdagarna i Örebro i april 2018 och kan ses på UR Samtiden. Arrangör var Stiftelsen Allmänna barnhuset.

Särskilt utsatta barngrupper och deras livsvillkor på URplay

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

​Ensamkommande barn som försvinner

Sedan 2016 har Länsstyrelsen i Stockholms län samordnat länsstyrelsernas arbete med regeringsuppdrag om ensamkommande barn som försvinner. På Länsstyrelsen i Stockholms webbplats samlas alla relevanta nationella dokument och länkar.Här finns även länkar till de regionala länsstyrelserna.

Ensamkommande barn som försvinner (regeringsuppdrag) på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats

​Folkhälsomyndighetens rapport om suicidprevention 2017 

Folkhälsomyndighetens årliga rapport ger en lägesbeskrivning av det suicidpreventiva arbetet på nationell nivå under 2017.

Suicidprevention 2017 - en lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord på Folkhälsomyndighetens webbplats.