Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman HVB: Gränssättning, omsorg och våldsförebyggande arbete

HVB - Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete

Alla barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Det framgår av föräldrabalken. Den som har vårdnaden om barnet ska tillgodose dessa behov samt se till att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. När ett barn placeras övergår delar av det ansvaret från vårdnadshavarna till socialnämnden och personalen på HVB. I det här temat hittar du som arbetar inom HVB stöd i arbetet.

 

Podd om gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB

Socialstyrelsens podd om gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB handlar bland annat om vad personalen egentligen får och kan göra i syfte att skydda barn från att komma till skada. De medverkande samtalar också om hur man kan förebygga konflikter och våld på HVB.

Socialstyrelsens podd om gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB

Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete - kunskapsstöd för personal på HVB för barn och unga

Kunskapsstödet vänder sig till föreståndare och annan personal med ansvar att leda eller utveckla arbetet på HVB för barn och unga. Kunskapsstödet  är tänkt att främja en gemensam kunskapsgrund och samsyn gällande omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete och bidra till att barn och unga på HVB får en likvärdig omsorg av god kvalitet som främjar deras hälsa och utveckling.

Kunskapsstödet på Socialstyrelsens webbplats

Studiehandledning Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete  

Studiehandledningen är framtagen som stöd för utbildning och implementering av kunskapsstödet  och webbutbildningen med samma namn. Studiehandledningen riktar sig till dig som leder en HVB-verksamhet eller ansvarar för kompetensutveckling och som håller i utbildningstillfällen på HVB.

Studiehandledningen på Socialstyrelsens webbplats

​Webbutbildning för dig som arbetar på HVB

 
Som ett komplement till kunskapsstödt finns en webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar på HVB och möter barn och unga. Webbutbildningen omfattar HVB-personalens ansvar, gränssättning, regler och konsekvenser, vikten av samsyn samt hur ett gott vårdklimat kan skapas för att förebygga våld och konflikter. Utbildningen finns på Socialstyrelsens utbildningsportal.