Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Könsstympning av flickor och kvinnor

Könsstympning av flickor och kvinnor

Könsstympning är inte bara ett hot mot den fysiska och psykiska hälsan utan också en allvarlig kränkning av barns och kvinnors rättigheter.  I det här temat hittar du stöd i mötet med flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade.

 

Om könsstympning av flickor och kvinnor - handledningsmaterial för samhällskommunikatörer

Handledningsmaterialet innehåller diskussionsfrågor kring ämnet kvinnlig könsstympning. Det är tänkt att fungera som stöd till samhällskommunikatörer i arbetet med att utbilda nyanlända om det svenska samhället. 

Handledningen på Socialstyrelsens webbplats

Kvinnlig könsstympning - ett stöd för hälso-och sjukvårdens arbete

Kunskapsstödet är framtaget av Socialstyrelsen och vänder sig i första hand till legitimerad personal som möter flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade. Innehållet bygger på bästa tillgängliga kunskap om bemötande, vård och preventivt arbete.

Kunskapsstödet på Socialstyrelsens webbplats

Lyssna på podd om könsstympning av flickor och kvinnor

Poddavsnitt 58: Cirka 40 000 kvinnor och flickor i Sverige beräknas ha genomgått någon form av könsstympning. Hur ser kunskapen om könsstympning ut i dag? Och vilket stöd kan ges till dem som drabbas av besvär på grund av ingreppet?

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

​Könsstympning av flickor och kvinnor

Könsstympning av flickor och kvinnor är en webbutbildning som i första hand vänder sig till dig som är sjuksköterska, barnmorska eller läkare och som dagligen möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könstympade.

Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen i samråd med Länsstyrelsen i Östergötland, Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG), Svenska Barnmorskeförbundet.

Utbildning om könsstympning av flickor och kvinnor