Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Posttraumatiskt stressyndrom hos barn och unga

Posttraumatiskt stressyndrom hos barn och unga

Posttraumatiskt stressyndrom (ptsd) kan uppkomma efter livshotande eller traumatiska händelser som barnet eller den unga själv varit utsatt för eller har bevittnat.  De flesta barn och unga som varit med om svåra händelser kan återhämta sig i en trygg miljö.

 

​Traumamedvetet bemötande

Efter en svår händelse kan barn och unga behöva emotionellt stöd, möjlighet att komma till ro i en stabil miljö med skola och meningsfulla aktiviteter. Läs mer om hur du kan stötta barn och unga efter en traumatisk händelse.

Traumamedvetet bemötande

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.
Riktlinjerna på Socialstyrelsens webbplats

​Systematiska översikter från SBU gällande att förebygga och behandla ptsd hos barn och unga

Juni 2019. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) sammanställer i två systematiska översikter gällande ptsd hos barn och unga. Läs rapporterna på SBUs webbplats:
Psykologiska och psykosociala insatser för att förebygga posttraumatiskt stressyndrom (ptsd) hos barn och unga

En viktig bok om omsorg

En viktig bok om omsorg riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med ensamkommande unga med psykisk ohälsa och är tänkt att användas som en erfaren arbetskollega. Boken baseras på aktuell forskning, yrkesverksammas erfarenheter och ensamkommande ungas behov och upplevelser och är framtagen av Kunskapscentrum migration och hälsa, Region Skåne.

Boken kan laddas ner eller beställas gratis på Region Skånes webbplats.