Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Posttraumatiskt stressyndrom hos barn och unga

Posttraumatiskt stressyndrom hos barn och unga

Posttraumatiskt stressyndrom (ptsd) kan uppkomma efter livshotande eller traumatiska händelser som barnet eller den unga själv varit utsatt för eller har bevittnat.  De flesta barn och unga som varit med om svåra händelser kan återhämta sig i en trygg miljö.

 

​Traumamedvetet bemötande

Efter en svår händelse kan barn och unga behöva emotionellt stöd, möjlighet att komma till ro i en stabil miljö med skola och meningsfulla aktiviteter. Läs mer om hur du kan stötta barn och unga efter en traumatisk händelse.

Traumamedvetet bemötande

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.
Riktlinjerna på Socialstyrelsens webbplats