Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som inkluderar både mindre allvarliga psykiska problem och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos barn och unga förutsätter dels kompetens hos de som möter barn och unga, dels tillgänglighet till bedömning, utredning och behandling.

 

​Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som inkluderar både mindre allvarliga psykiska problem och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat under de senaste decennierna. Många ungdomar upplever stress, sömnsvårigheter, huvudvärk, ångest och svårigheter att hantera vardagen. Fler unga får antidepressiva läkemedel utskrivna, i synnerhet unga kvinnor. Dessutom vårdas allt fler unga inom den psykiatriska slutenvården.

Vad är psykisk ohälsa?

Omslag till Insatser i skolan kan minska psykiska problemInsatser i skolan kan minska psykiska problem

Universella, skolbaserade insatser som stärker skolbarns psykologiska motståndskraft kan minska depressiva symtom och andra psykiska problem. Det visar en ny publikation från Folkhälsomyndigheten.

Insatser i skolan kan minska psykiska problem på Folkhälsomyndighetens webbplats

​Begrepp, mätmetoder och förekomst

Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga ska bidra till gemensamma begrepp och definitioner kring barns och ungas psykiska hälsa.

Begrepp, mätmetoder och förekomst

​Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn 

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn har  fokus på bedömning av standardiserade och strukturerade insatser som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn.

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

​Uppmärksamma psykisk ohälsa

Att uppmärksamma tidiga tecken på psykisk ohälsa är viktigt för att kunna ge tidiga insatser. Förutsättningarna för tidig upptäckt är dels kompetens hos de som möter barn och unga, dels tillgänglighet till bedömning, utredning och behandling.

Uppmärksamma psykisk ohälsa

​Psykisk ohälsa bland unga

Psykisk ohälsa bland unga fördjupar kunskapen om den ökande gruppen av unga som tidigt rapporterar psykiska besvär eller som tidigt drabbas av psykisk sjukdom.

Psykisk ohälsa bland unga