Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Samtal med barn

Samtal med barn

Barn ska ges möjlighet att vara delaktiga. Barn har rätt till relevant information, rätt att komma till tals och rätt till inflytande utifrån ålder och mognad. Samtalet behövs för att säkra kvaliteten i bedömningar och åtgärder och för att stärka och utveckla barnet. Du som i ditt arbete möter barn får i det här temat ett generellt och grundläggande stöd för samtal med barn. Med barn avses alla under 18 år.

 

Att samtala med barn – kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso-och sjukvården samt tandvården

Alla kan prata med barn. Alla kan också utveckla sin förmåga att prata med barn. Socialstyrelsens kunskapsstöd Att samtala med barn ger en generell och grundläggande bas, till stöd för professionella i att samtala med barn. Kunskapsstödet riktar sig till alla som har samtal med barn inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård. Med barn avses alla under 18 år.

Att samtala med barn – kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso-och sjukvården och tandvården, på Socialstyrelsens webbplats 

Powerpoint-presentation för arbetsledare till Att samtala med barn

Infoblad Att samtala med barn

Bilaga: Att samtala med barn – om sexuella övergrepp och människohandel 

Vill du beställa materialet istället för att ladda ner? Sök på Att samtala med barn i Socialstyrelsens publikationssök

Samtal med barn.jpg

 

Thomas Jonsland berättar i en intervju gjord på Barnrättsdagarna i Örebro april 2019 om varför det är viktigt att prata med barn.

Om du inte kan se filmen i Internet Explorer, testa en annan webbläsare exempelvis Chrome.

Barnrättskommittén

FN:s kommitté för barnets rättigheter Barnrättskommittén) i Genève övervakar efterlevnaden av barnkonventionen. Barnrättskommittén publicerar så kallade allmänna kommentarer, om hur olika artiklar och teman i barnkonventionen ska tolkas. Kommentarerna kan läsas på Barnombudsmannens webbplats. Här hittar du även informationsmaterial om barnkonventionen på olika språk för barn,

Barnrättskommittén på BOs webbplats

Podd om samtal med barn

Hur kan man samtala med barn och varför är det viktigt att barn är delaktiga i samtalet? Lyssna på avsnitt 56 av Socialstyrelsens podd På djupet.

I podden finns tips på olika sätt att bemöta barn baserat på deras ålder och upplevelser och hur man kan förbereda samtalet med barnet för att hjälpa barnet att komma till tals.

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

Stöd vid svåra samtal med barn

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett antal filmer om hur yrkesverksamma inom socialtjänsten kan prata med barn som har varit eller är med om svåra upplevelser, har självmordstankar eller självskadebeteende, upplever våld i nära relation, är nyanlända eller asylsökande.

Filmerna på SKLs webbplats