Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Självmord och självmordsförsök

Självmord och självmordsförsök

Många unga som gör självmordsförsök eller begår självmord har haft ångest, depression, missbruk eller beroende. Att våga fråga och tala om självmordstankar och självmordsplaner är ett skydd. Genom händelseanalyser efter ett självmord kan man öka kunskapen och upptäcka förbättringsområden.

 

Omslag till Ett nationellt handlingsprogram för suicidpreventionEtt nationellt handlingsprogram för suicidprevention

Det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention innehålller nio strategiska åtgärdsområden för att minska suicid. Broschyren tar upp samtliga områden och ger exempel på vilka insatser man kan göra för att minska risken för självmord.

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention

​Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök

Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök utvärderar metoder som kan användas inom skolan för att förhindra självskador.

Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök

Omslag till Forskning i korthet: Problemet självmord

​Forskning i korthet: Problemet självmord

Forskning i korthet: Problemet självmord går igenom vilka möjligheter som finns för att minska risken för självmord och vilka kunskapsluckor som finns inom området.

Forskning i korthet: Problemet självmord

Podd om suicidprevention

Ungefär 1100 personer tar sitt liv varje år. Många fler försöker, många fler funderar över det. Hur upptäcker vi personer som är i riskzonen för suicid? Vilka är de viktiga frågorna för att fånga upp dem?

Lyssna på Socialstyrelsens podd om suicidprevention

 

Omslag till Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyserStödmaterial om att utreda självmord genom händelseanalyser

Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser är ett stödmaterial om händelseanalyser efter självmord. Syftet är att motivera kommuner att utreda självmord som ett led i det förebyggande arbetet.

Att utreda barn och unga genom händelseanalyser på Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Att tala om självmord är ett skydd för livet. Filmer om suicidprevention från Nationellt centrum för suicidforskning och prevention. Om du inte kan öppna filmen i Internet Explorer, använd Chrome eller annan webbläsare istället.  Filmerna finns även på Youtube.