Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Sömnstörningar

Sömnstörningar

Sömnstörningar hos barn kan bero på psykologiska, kroppsliga eller sociala faktorer. Vanliga typer av sömnstörningar är sömnlöshet, dagtrötthet eller ökat sömnbehov, störningar i dygnsrytmen och parasomnier som mardrömmar, nattskräck och sömngång.

 

​Sömnbrist kan påverka både fysisk hälsa, kognitiva funktioner, sinnesstämning och impulskontroll hos barn. Sömnstörningar kan bero på psykologiska, kroppsliga eller sociala faktorer, eller vara en kombination av olika faktorer.

Oavsett hur gammalt barnet är och om det finns andra kända problem kring barnet är det viktigt med en noggrann anamnes som är grundläggande för diagnostik och behandling. Barnets utveckling och allmänna hälsotillstånd samt föräldrarnas förhållningssätt är viktiga faktorer. En noggrann genomgång blir ofta utgångspunkten för samtal, vilket i sig kan vara terapeutiskt.

Grundläggande typer av sömnstörningar

  • insomni (sömnlöshet)
  • hypersomni (dagtrötthet eller ökat sömnbehov)
  • dygnsrytmstörningar
  • parasomnier.

Insomni (sömnlöshet)

Sömnlöshet, som även kallas insomni, är den vanligaste typen av sömnstörning och innebär att barnet har svårt att somna, vaknar mitt i natten eller tidigt på morgonen eller har dålig sömnkvalitet. Vanliga orsaker är oregelbundna vanor, stress eller ångest, men ibland hittas ingen särskild anledning.

Sömnlösheten ska vara långvarig och påverka barnets dagliga liv för att diagnosen insomni ska ställas.

Hypersomni (dagtrötthet eller ökat sömnbehov)

Hypersomni innebär trötthet dagtid eller ett generellt ökat sömnbehov som inte beror på för lite nattsömn. Barnet kan reagera genom att vara lättirriterad eller överaktiv. Sömnstörningen kan bero på depression eller komma efter ett trauma som hjärnskakning.

Dygnsrytmstörningar

En så kallad senarelagd sömnfas är vanlig i tonåren. Orsaken är både biologisk och social, och handlar oftast om att barnet eller tonåringen är vaken sent på natten.  Dygnsrytmen passar dåligt i vardagslivet när barnet ska till skolan och därför är dagtrötthet och insomningssvårigheter vanligt. Men en störd dygnsrytm kan också vara en del i en depression eller psykosociala svårigheter.

Parasomnier

Parasomnier är ett samlingsnamn för störande fenomen eller beteenden som förekommer vid insomning, under pågående sömn eller vid uppvaknande. Parasomnier är vanliga under barndomen och sällan behandlingskrävande. Exempel på parasomnier är att tala i sömnen, nattskräck, sömngång och mardrömmar.

Psykisk stress, vissa läkemedel, kroppslig sjukdom och sömnrelaterade andningsstörningar som sömnapné eller snarkning kan utlösa eller förvärra parasomnier. Feber, sömnbrist eller överfylld urinblåsa kan också vara bidragande orsaker.

Mardrömmar, nattskräck och sömngång

Nattskräck, mardrömmar, att gå eller prata i sömnen är vanligt hos barn och kan störa insomning, pågående sömn och uppvaknande.

Upplevelsen kan vara obehaglig och skrämmande och därför är det viktigt att bemöta barnet med lugn när det händer.

Besvären går ofta över av sig själva när barnet närmar sig puberteten. 
Information till barn och föräldrar är ofta tillräckligt som behandling. Säkerheten i hemmet bör ses över så att barnet inte skadar sig vid sömngång.

Motoriska sömnrelaterade störningar

Kroppsliga orsaker till sömnsvårigheter som myrkrypningar i benen (Restless legs, RLS), periodiska benrörelser, växtvärk, kramp i vadmuskeln, sängvätning eller tandgnissling kan ibland orsaka sömnsvårigheter hos barn.

Gastro-esophagal reflux med sura uppstötningar gör ont och kan ibland vara orsaken till att barnet vaknar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd