Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Temat samlar och presenterar utbildnings- och stödmaterial som tydliggör hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna som involverats, eller riskerar att involveras i våldsbejakande extremism.

 

Podd om våldsbejakande extremism

Vad är våldsbejakande extremism och hur kan socialtjänsten arbeta för att barn och unga vuxna inte ska dras in i detta? Lyssna på avsnitt 50 av Socialstyrelsens podd På djupet. Publicerad 26 oktober 2018.

Avsnitt 50 av Socialstyrelsens podd På djupet

Vägledning för arbete med återvändare och andra personer i våldsbejakande extrema miljöer  

Våldsbejakande extremism - stöd till socialtjänstens arbete med återvändare och andra personer involverade i våldsbejakande extrema miljöer belyser socialtjänstens möjligheter att ge insatser utifrån behov till personer involverade i våldsbejakande extremistiska miljöer, samt stöd till deras närstående.

Vägledningen (PDF)

Utbildningsmaterial

Våldsbejakande extremism – Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna tydliggör hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna.

Center mot våldsbejakande extremism

Center mot våldsbejakande extremism, CVE, har inrättats för att förstärka och få mer långsiktighet i de förebyggande insatserna mot våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet, Brå.

Center mot våldsbejakande extremism

Lyssna på poddar från CVE om våldsbejande extremism

​Studiehandledning

Studiehandledningen beskriver hur du kan arbeta med utbildningspaketet “Våldsbejakande extremism”. Den riktar sig främst till dig som leder en verksamhet inom socialtjänsten, ansvarar för kompetensutveckling eller som håller i utbildningstillfällen.

Studiehandledningen (PDF)

​Socialtjänstens arbete mot våldsbejakande extremism

På Socialstyrelsens webbplats finns stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten och som kan komma i kontakt med dem som är, har varit eller riskerar att bli involverade i våldsbejakande extremism. Fokus ligger på socialtjänstens möjligheter att ge stöd och förebygga att människor dras in i destruktiva miljöer. Här presenteras även ett utbildningspaket i fem delar.

Socialtjänstens arbete mot våldsbejakande extremism