Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Webbstödet ger en samlad bild över vad som kan ingå i ett introduktionsprogram för personal på HVB för barn och unga. Tanken är att materialet främst ska ge stöd i planering av introduktion av nyanställda, och underlätta för ny personal att ta del av grundläggande kunskap.

 

​Guide till webbaserat stöd

Omslag till Guide till webbaserat stöd till yrkesintroduktionGuiden hjälper dig att snabbt få en bild av det webbaserade stödet om yrkesintroduktion. Du får information om temat i korthet, om struktur och innehåll och hur det kan användas.

Guide till webbaserat stöd

​Arbetet inom HVB för barn och unga kräver rätt kompetens

HVB för barn och unga är en komplex miljö att arbeta i och personalen ställs ofta inför stora utmaningar. Därför är det viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda en bra yrkesintroduktion.

Om yrkesintroduktion

​Vård och behandling på HVB

Ett HVB är en verksamhet som bedriver vård eller behandling i förening med ett boende. HVB för barn och unga ska tillgodose de placerades behov av en trygg livsmiljö, daglig omsorg och stöd. Ett HVB ska också följa upp och säkerställa att insatsen utförs enligt socialnämndens uppdrag, vårdplan och gällande regelverk.

Vård och behandling på HVB

Omslag till Barn och unga i familjehem och HVB Barn och unga i familjehem och HVB

Barn och unga i familjehem och HVB är en handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter. Den ska underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller när barn och unga som behöver vård utanför det egna hemmet.

Barn och unga i familjehem och HVB

Podd om medicinering på HVB-hem

Andelen placerade barn som behandlas med olika mediciner är hög och fortsätter att öka. Hur kan medicineringen skötas på ett säkert sätt och vad är det som gäller juridiskt och praktiskt kring egenvård på HVB hem?

I avsnitt 65 av Socialstyrelsens podd På djupet medverkar Björn Ramel, barnpsykiater från Malmö om sitt ansvar som föreskrivare och Anahita Kolahdozan, boendechef på Vårljus HVB hem i Stockholm om hur de hanterar medicineringen. Jesper Symreng - jurist inom socialjuridik på Socialstyrelsen berättar vad lagen säger

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

Omslag till Handläggning och dokumentation inom socialtjänstenHandläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handboken ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

​Placerade barns skolgång och hälsa

Omslag till Placerade barns skolgång och hälsaPlacerade barns skolgång och hälsa syftar till att vara ett praktiskt kunskapsstöd för socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård, för att förbättra placerade barns skolgång och hälsa.

Placerade barns skolgång och hälsa

​Uppmärksamma utsatthet

Placerade barn och unga kan bli utsatta och utnyttjade på olika sätt både inom boendet och utanför boendet. En del känner inte tillhörighet i gruppen, andra kan ha psykisk ohälsa. Därför behöver personalen rutiner och kunskap om hur de ska förebygga, uppmärksamma och agera vi utsatthet och utnyttjande.

Uppmärksamma utsatthet

​Säkerhet på HVB

HVB för barn och unga ska ha rutiner för hur personalen ska förebygga, uppmärksamma och agera vid kränkningar, övergrepp, hot, våld och självskadebeteenden. Föreståndaren ansvarar för att det finns ordningsregler för de dagliga rutinerna på hemmet för att skapa trygghet och säkerhet för alla som vistas där.

Säkerhet på HVB

​Delaktighet och inflytande

Barns och ungas delaktighet på HVB handlar om rätten till information, rätten att komma till tals och rätten till inflytande över vården och omsorgen. Personalen behöver kunskap om hur barns och ungas delaktighet kan förverkligas i verksamheten. De behöver även utarbetade arbetssätt för delaktighet.

Delaktighet och inflytande