Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kurser & utbildningar Förskrivning av förbrukningsartiklar

Förskrivning av förbrukningsartiklar

Webbutbildningen Förskrivning av förbrukningsartiklar riktar sig till förskrivare av förbrukningsartiklar och läkemedelsnära produkter. Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande kompetens om förskrivningsprocessen och vad som stödjer och reglerar den.

För att personer ska få tillgång till väl fungerande förbrukningsartiklar och läkemedelsnära produkter behöver vården kunna lyssna in behov och följa förskrivningsprocessen. Exempel på dessa produkter kan vara inkontinenshjälpmedel, diabetesstickor, stomiprodukter eller nutritionsprodukter. I utbildningen kallas produkterna förbrukningsartiklar. Syftet med webbut-bildningen är att stärka kompetensen när det gäller denna typ av förskrivning och vad som stödjer och reglerar den.

Utbildningens upplägg

Utbildning är uppdelad i två moduler, dels en teoridel om förskrivning av förbrukningsartiklar och dels ett exempel på förskrivning av en produkt. Det finns också ett kunskapstest. 

Förskrivare har efter genomförd utbildning möjlighet att skriva ut ett kursbevis. Utbildningen är responsiv och fungerar lika bra på mobil, surfplatta och dator.

Praktiskt – registrering och inloggning

För att få tillgång till webbutbildningen måste du registrera din e-postadress i Socialstyrelsens utbildningsportal. Du får ett mejl till den e-postadress du anger. Följ sedan anvisningarna för inloggning i det mejl du får. Du använder sedan samma inloggningsuppgifter om du vill gå in fler gånger på samma webbutbildning eller ta del av Socialstyrelsens övriga webbutbildningar. Webbutbildningen är avgiftsfri. 

Kontakt

Om du har frågor om webbutbildningen eller vill lämna synpunkter på upplägget kontakta Socialstyrelsen på utbildning@socialstyrelsen.se.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman