Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kurser & utbildningar Förskrivning av hjälpmedel

Förskrivning av hjälpmedel

Webbutbildningen Förskrivning av hjälpmedel riktar sig till förskrivare, vård- och omsorgspersonal och chefer. Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande kompetens om hjälpmedelsförskrivning och skapa förutsättningar för en jämlik och behovsanpassad förskrivning.

​För att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara aktiva och delta i samhällslivet krävs väl fungerande hjälpmedel. Vården behöver ge förutsättningar för hjälpmedelsanvändaren att kunna vara delaktig vid förskrivningen. Syftet med webbutbildningen är att stärka kompetensen när det gäller förskrivning av hjälpmedel. Utbildningen ingår som en del i ett förskrivarstöd som också består av en skrift med samlad kunskap inom området.

I utbildningen får deltagaren kunskap om förskrivningsprocessen och vad som stödjer och reglerar den samt hur patientens delaktighet påverkar nyttan av hjälpmedel.

Utbildningens upplägg

Utbildningsmaterialet kan användas på ett flexibelt sätt utifrån verksamhetens behov och förutsättningar. Utbildningen är uppdelad i olika delar som riktar sig specifikt till olika målgrupper:

  • Introduktionen riktar sig till alla som kommer i kontakt med hjälpmedel i sitt arbete och tar upp grunderna om hur det går till att förskriva hjälpmedel.
  • Exempel på förskrivning av hjälpmedel beskriver förskrivningsprocessens alla steg och hur förskrivare kan arbete i processen. Det finns nio typexempel inom olika hjälpmedelsområden. 
  • Teoretisk fördjupning ger en ingående kunskap för förskrivare och förutsättningar för chefer. 
  • Situationer att reflektera över innehåller patientsituationer som förskrivare och annan vård- och omsorgspersonal kan ställas inför. Här kan man ta del av olika berättelser och få möjlighet att öva och reflektera.

Den webbaserade utbildningen kan genomföras enskilt och i valfri ordning. Förskrivare har efter genomförd utbildning möjlighet att skriva ut ett kursbevis. Utbildningen är responsiv och fungerar lika bra på mobil, surfplatta och dator.

Stöd till gruppdiskussion

Till webbutbildningen finns ett material för diskussion och lärande på arbetsplatsen. Det ger stöd och förslag på hur utbildningen kan användas i kombination med gruppdiskussioner för att bidra till en djupare förståelse av processen kring hjälpmedelsförskrivning. Materialet består av en del för förskrivare och en del för vård- och omsorgspersonal och riktar sig till personer som ska planera och leda en diskussion på arbetsplatsen.

Praktiskt – registrering och inloggning

För att få tillgång till webbutbildningen måste du registrera din e-postadress i Socialstyrelsens utbildningsportal. Du får ett mejl till den e-postadress du anger. Följ sedan anvisningarna för inloggning i det mejl du får. Du använder sedan samma inloggningsuppgifter om du vill gå in fler gånger på samma webbutbildning eller ta del av Socialstyrelsens övriga webbutbildningar. Webbutbildningen är avgiftsfri. 

Kontakt

Om du har frågor om webbutbildningen eller vill lämna synpunkter på upplägget kontakta Socialstyrelsen på utbildning@socialstyrelsen.se. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Filmen ger en kort introduktion till utbildningen.

​Förskrivning av hjälpmedel

Omsalgsbild på Socialstyrelsens skrift om förskrivning av hjälpmedel.Stöd vid förskrivning
av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.
En skrift från Socialstyrelsen med samlad kunskap inom området.

Förskrivning av hjälpmedel på Socialstyrelsens webbplats

 

 Teman