Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kurser & utbildningar SIP för barn – webbutbildning om samordnad individuell plan

SIP för barn – webbutbildning om samordnad individuell plan

Webbutbildningen SIP för barn består av två delar.  Du får dels övergripande information om samordnad individuell plan, SIP, dels lära dig mer om när den ska upprättas, familjens delaktighet med mera. Utbildningen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​Lagen om den samordnade individuella planen, SIP, gäller alla enskilda och syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen, så att individens samlade behov av hälso- och sjukvård samt socialtjänst tillgodoses. Företrädare från kommun och landsting ska göra en bedömning om en plan behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda.

Du kan lära dig mer om samordnad individuell plan för barn genom två webbutbildningar som är framtagna av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Utbildningarna handlar om samordnad individuell plan för barn upp till och med 17 år.

Samordnad individuell plan – grund, barn

Vänder sig till alla som vill veta vad SIP är och hur det går till när den upprättas. Du kanske är förälder, ungdom, politiker eller personal och ska medverka när en SIP upprättas. Längd: Cirka 8 minuter.

Samordnad individuell plan – fördjupning, barn

Vänder sig till dig som vill ha fördjupad information. Du kanske har en arbetsledande funktion, arbetar med utvecklingsfrågor eller använder SIP i ditt arbete. Utbildningen berör frågor om när SIP ska upprättas, familjens delaktighet, förskolan och skolans roll, dokumentation, möten, huvudansvar och utvärdering. Längd: Cirka 35 minuter.

Webbutbildningar SIP barn på Uppdrag psykisk hälsas webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?