Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kurser & utbildningar Systematiskt översiktsarbete och evidensgradering med GRADE

Systematiskt översiktsarbete och evidensgradering med GRADE

Systematiskt översiktsarbete och evidensgradering med GRADE är en webbutbildning som ger dig en introduktion till den process som Socialstyrelsen använder för att sammanställa forskning och värdera forskningsresultatens tillförlitlighet.

​Webbutbildningen Systematiskt översiktsarbete och evidensgradering med GRADE vänder sig till dig som ska arbeta med att sammanställa ett vetenskapligt underlag. Målet med utbildningen är att ge dig en introduktion till den process som Socialstyrelsen använder för att sammanställa forskning och värdera forskningsresultatens tillförlitlighet. Efter genomförd utbildning ska du förstå syftet med att följa processen och hur du evidensgraderar forskningsresultaten (med evidensgraderingssystemet GRADE).

När du arbetar med projekt på Socialstyrelsen kommer du att få stöd och hjälp med att tillämpa metoden. Webbutbildningen ger dig en introduktion och är en del av den utbildning och fördjupning du behöver för att kunna arbeta med att sammanställa vetenskapliga underlag. För att tillgodogöra dig webbutbildningen behöver du statistiska och metodologiska grundkunskaper kopplade till utvärdering av effekter av åtgärder.

Underlaget baseras i huvudsak på SBU:s handbok som beskriver hur man bör arbeta vid genomförande av systematiska översikter och användning av GRADE.

Utbildningen är uppbyggd kring en process och en klinisk frågeställning

Utbildningen är uppbyggd kring den process som Socialstyrelsen använder för att sammanställa forskning och värdera forskningsresultatens tillförlitlighet. Du får följa ett exempel på en klinisk frågeställning från början till slut. Du kommer att vara delaktig i att genomföra en systematisk översikt genom att granska och värdera det vetenskapliga underlaget utifrån frågeställningen. Innehållet presenteras med bildspel, fakta och interaktiva övningar.

Om du gör alla övningar så tar det cirka 3 timmar att genomföra utbildningen. Om du enbart tittar igenom den för att få en överblick av processen så tar det cirka 40 minuter.

Registrering och systemkrav

Webbutbildningen är avgiftsfri men för att få tillgång till den måste du registrera dig och logga in. Du använder sedan samma inloggningsuppgifter om du vill gå in fler gånger på samma webbutbildning eller ta del av Socialstyrelsens övriga webbutbildningar.

Du blir registrerad som klar med utbildningen när du har gått igenom utbildningens alla avsnitt, processens alla steg. Då finns det möjlighet att skriva ut ett kursintyg. Kursintyget hittar du under Utbildningsstatus i den blå fliken i överkant av utbildningen. För att kunna skriva ut intyget måste du först svara på några frågor i en utvärdering.

Systemkrav

Utbildningen kräver att du är ansluten till internet och har Adobe Flash Player 10 eller senare på datorn i kombination med följande webbläsare; Internet Explorer 6, Firefox 1.x, Safari 3, Google Chrome eller Opera 9.5. Det är också en fördel om du har tillgång till ljud eftersom utbildningen till viss del innehåller röst. Utbildningen fungerar begränsat i HTML5 och på mobil enhet.

Kontakt

Har du frågor om utbildningen kontakta Lena Hansson

lena.hansson@socialstyrelsen.se

075-247 39 10.

Har du frågor gällande inloggning eller tekniska problem kontakta Socialstyrelsen på utbildning@socialstyrelsen.se.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

​Handbok – Staten beredning för medicinsk utvärdering, SBU

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – En handbok på SBU:s webbplats

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik på Kunskapsguiden