Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kurser & utbildningar Virtuell BUP-mottagning ger beredskap att fråga om våld

Virtuell BUP-mottagning ger beredskap att fråga om våld

På en interaktiv virtuell BUP-mottagning får blivande psykologer, psykiatrer, socionomer eller redan yrkesverksamma möjlighet att öva på att närma sig frågor om våld i familjen i samtal med såväl barn som förälder. Syftet är att upptäcka fler fall av våld i nära relationer.

​Erfarenheten visar att mångdubbelt fler fall av våld i nära relationer upptäcks när man rutinmässigt börjar fråga om våld inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Många inom barn- och ungdomspsykiatrin är osäkra på hur de ska närma sig dessa känsliga frågor. Den virtuella BUP-mottagningen är ett verktyg som kan minska osäkerheten.

På den virtuella BUP-mottagningen kan blivande psykologer, psykiatrer, socionomer eller redan yrkesverksamma öva på att ställa frågor och få svar från filmade fiktiva patienter. Det virtuella samtalet sker precis som i verkligheten, med anamnes, samtal, bedömning, eventuell remiss etc. Efter att man har gått igenom samtalet och gjort sin bedömning får man sedan återkoppling av såväl ”experten” som patienterna.

Innehåll och upplägg

Det finns två olika patienter och många frågeområden att välja mellan. Varje besök tar ca 30–60 minuter att gå igenom. Det kan göras individuellt eller med en kollega för gemensam reflektion.

Virtuella patientfall har använts i medicinsk utbildning sedan 1970-talet. I dag används de på ett stort antal medicinska universitet i världen. Forskning visar att studenter lär sig både bättre och snabbare med hjälp av virituella patientfall jämfört med traditionell undervisning, eller traditionella fallbeskrivningar.

Praktiskt – registrering och inloggning

För att få tillgång till den virtuella BUP-mottagningen måste du registrera din e-postadress och välja lösenord. Du använder sedan samma inloggningsuppgifter om du vill gå in fler gånger i den virtuella BUP-mottagningen. Den virtuella BUP-mottagningen är avgiftsfri.

Kontakt

Om du har frågor om den virtuella BUP-mottagningen eller vill lämna synpunkter kontakta merike.hansson@socialstyrelsen.se

Till den virtuella BUP-mottagningen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?