Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kurser & utbildningar Virtuell vårdcentral för stärkt stöd till barn som anhöriga enligt 5 kap. 7 § HSL

Virtuell vårdcentral för stärkt stöd till barn som anhöriga enligt 5 kap. 7 § HSL

I en interaktiv virtuell vårdcentral får allmänläkare i primärvården möjlighet att öva på att väva in frågor om familjesituationen i möten med vuxna patienter. Syftet är att öka uppmärksamheten på barns behov och ytterst att stärka stödet till barn i dessa situationer, enligt 5 kap. 7 § HSL.

Primärvården möter många patienter som är föräldrar, då 2 g § i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är aktuell. Men många läkare är osäkra på hur de ska närma sig de känsliga frågorna om föräldraskap och barns behov med sina vuxna patienter.

För att stärka implementeringen av 5 kap. 7 § HSL i primärvården har Socialstyrelsen tagit fram en interaktiv virtuell vårdcentral. Där kan den blivande eller yrkesarbetande allmänläkaren öva på att ställa frågor och få svar från filmade fiktiva patienter. Syftet är att öka uppmärksamheten på barns behov och ytterst att stärka stödet till barn i dessa situationer.

Innehåll och upplägg

I den virtuella vårdcentralen finns tre olika fall att arbeta med och många frågeområden att välja mellan.

Varje patientbesök tar cirka 30–60 minuter att gå igenom. Det kan göras individuellt eller med en kollega för gemensam reflektion. Men kan också användas i utbildningssammanhang.

Precis som i verkligheten tar läkaren i det virtuella samtalet anamnes, bedömer vad som behöver göras och får sedan återkoppling.

Den virtuella vårdcentralen är responsiv och formatet anpassar sig till vilken enhet du använder, dator eller surfplatta.

Praktiskt – registrering och inloggning

För att få tillgång till den virtuella vårdcentralen måste du registrera din e-postadress och välja lösenord. Du använder sedan samma inloggningsuppgifter om du vill gå in fler gånger i den virtuella vårdcentralen. Den virtuella vårdcentralen är avgiftsfri.

Kontakt

Om du har frågor om den virtuella vårdcentralen eller vill lämna synpunkter kontakta merike.hansson@socialstyrelsen.se

Gå till den virtuella vårdcentralen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman

 

​Bestämmelsen i 5 kap. 7§ HSL

Enligt bestämmelsen i 5 kap. 7  § HSL ska
hälso- och sjukvården beakta barns behov av information, råd och stöd när förälder eller annan vuxen i familjen har missbruk, psykisk ohälsa, allvarlig sjukdom eller skada eller oväntat avlider. Syftet är att förebygga negativa konsekvenser som den vuxnes problem kan få för barn.