Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Aktuellt Inbjudan till fortbildning i evidensbaserad praktik

Inbjudan till fortbildning i evidensbaserad praktik

Nu kan du som är metodstödjare, verksamhetsutvecklare, processledare eller har liknande arbetsuppgifter och arbetar i en kommun eller region anmäla dig till en fortbildning i evidensbaserad praktik. Utbildningen ger stöd i arbetet med att implementera nya arbetssätt. Den är uppdelad på fem tillfällen med start i slutet av oktober och arrangeras av Socialstyrelsen, SBU och SKL.

 

​Idag vill många inom socialtjänsten arbeta evidensbaserat. Erfarenhet från utbildningar och implementeringsförsök av en evidensbaserad praktik tyder på att praktiska kunskaper är viktiga för de personer som ska stödja verksamheter som vill börja tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt. Därför arrangerar Socialstyrelsen tillsammans med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, en fortbildning för regionala och kommunala utvecklare som förbereder dem att stödja ett evidensbaserat arbete utifrån frågor som: 

 • Hur hittar man kunskap om vilka metoder som fungerar?
 • Hur värderar man det vetenskapliga stödet för metoder och arbetssätt?
 • Vad kan bedömningsmetoder bidra med i ett evidensbaserat arbete? 
 • Hur kan klienter göras delaktiga i utredning och beslut på ett strukturerat sätt? 
 • Vad är nyttan med att följa upp sin egen verksamhet och hur gör man?

Syftet med fortbildningen är ge deltagarna förutsättningar och stöd i det egna arbetet för att implementera nya arbetssätt som leder till evidensbaserad praktik, EBP. Fokus ligger på hur man gör för att arbeta evidensbaserat, inte på vad EBP är. Om intresset är stort kommer fortbildningen att delas upp för två olika målgrupper:

 • Kommunala utvecklingsledare (verksamhetsutvecklare etc.) som vill kunna stödja sina kollegor inom socialtjänsten när de vill arbeta evidensbaserat.
 • Regionala utvecklare som vill stötta kommunal utveckling mot ett evidensbaserat arbete i sin region.

Innehållet är detsamma för målgrupperna. Skälet att dela upp utbildningen är att gynna erfarenhetsutbyte och nätverkande för personer med likartade uppdrag, utmaningar och erfarenheter av utvecklingsarbete. Kursen är uppdelad på fem tillfällen. Varje kurstillfälle kommer att bestå av föreläsning och gruppdiskussioner.

Intresseanmälan och urval

Intresseanmälan sker genom socialstyrelsens utbildningsportal. För att kunna göra intresseanmälan behöver du logga in, vilket kräver att du har ett användarkonto. Om du inte redan har ett användarkonto skaffar du ett genom att klicka på ”logga in” eller gå till ”kurs” i kursbeskrivningen.

Frågor i ansökningsformuläret – vad de handlar om

Kommunala verksamhetsutvecklare, metodstödjare med flera:

 • Pågående arbeten med anknytning till EBP.
 • Stöd från den närmaste chefen eller uppdragsgivare.
 • Intresse från närmaste chef att medverka vid något eller flera kurstillfällen.
 • Referensgrupp på hemmaplan där närmaste chefen samt områdeschef/IFO-chef eller liknande ingår.
 • Avsatt tid för deltagare och verksamhet att genomföra hemuppgifter.
 • Motivation till förändring bland de kollegor/handläggare som verksamhetsutvecklaren stödjer (vilket kan undersökas med BFF).
 • Genomgången webbaserade utbildningen i evidensbaserad praktik.
 • Politisk förankring för att arbeta evidensbaserat är en fördel men inte ett krav.

Regionala verksamhetsutvecklare, processledare med flera:

 • Uppdragsgivare och finansiering.
 • Pågående arbeten med anknytning till EBP.
 • Genomgången webbaserade utbildningen i evidensbaserad praktik.
 • Politisk förankring för att arbeta evidensbaserat.

Medverkande föreläsare är bl.a. Ulrika Bergström, Johan Glad, Jenny Nybom och Peter Lindqvist (Socialstyrelsen), Anneli Jäderland och Marit Grönberg Eskel (SKL), Knut Sundell och Pernilla Östberg (SBU).

Antal medverkande i respektive grupp kommer att begränsas till 20. Om ett urval behöver göras kommer deltagarna eventuellt att telefonintervjuas innan kursstart.

Datum för utbildningen

Kommunala utvecklingsledare: 27 okt, 24 nov, 19 jan, 16 mars och 27 april.
Regionala utvecklingsledare: 28 okt, 25 nov, 20 jan, 17 mars och 28 april.

Sista anmälningsdag är 26 september 2016

Kontakt vid frågor

Frågor besvaras av Peter Lindqvist 075-247 38 59.
peter.lindqvist@socialstyrelsen.se

Intresseanmälan på Socialstyrelsens utbildningsportal