Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Aktuellt Könsstympning av flickor och kvinnor

Könsstympning av flickor och kvinnor

Könsstympning är inte bara ett hot mot den fysiska och psykiska hälsan utan också en allvarlig kränkning av barns och kvinnors rättigheter.  I Kunskapsguidens nya tema hittar både du som arbetar inom hälso-och sjukvården och du som arbetar inom socialtjänsten stöd i mötet med flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade.

​WHO uppskattar att drygt 200 miljoner flickor och kvinnor är könsstympade i världen och majoriteten av flickor som könsstympas är under 15 år. Socialstyrelsen uppskattar att närmare 40 000 flickor och kvinnor i Sverige har utsatts för någon form av könsstympning innan de kom hit. Sedan mitten av 1990-talet har flera länder i Europa, Australien och Afrika förbjudit kvinnlig könsstympning i lag. Straffet varierar mellan sex månader upp till livstidsfängelse.

Förebyggande arbete

Enligt WHO är hälso- och sjukvården en viktig aktör för att globalt sett förebygga och förhindra kvinnlig könsstympning, genom olika informationsinsatser och stöd.
I Sverige kan ett förebyggande arbete exempelvis handla om att aktivt arbeta med att förändra attityder, informera om att könsstympning inte är tillåtet i Sverige och att upptäcka barn som kan befinna sig i riskzonen. Kunskap och kompetens hos personalen är avgörande.

I Kunskapsguidens tema hittar du bland annat information om vad som kan vara bra att tänka på i mötet med flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade, förebyggande arbete, vilka konsekvenser könsstympning kan ge samt möjligheter till behandling. Ett avsnitt handlar om socialtjänstens ansvar och handläggning kring könsstympning.

Könsstympning av flickor och kvinnor på Kunskapsguiden