Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Aktuellt Mina Rättigheter - ny webbplats från Barnombudsmannen

Mina Rättigheter - ny webbplats från Barnombudsmannen

Mina Rättigheter är en webbplats om barn och ungas mänskliga rättigheter. Rättigheterna står i barnkonventionen som gäller alla upp till 18 år.

Webbplatsen har tagits fram av Barnombudsmannen och vill hjälpa barn att förstå sina rättigheter, som är samma oavsett var i världen barnet bor.
Till exempel att

  • alla är lika mycket värda
  • vuxna ska tänka på vad som är bra för barnet
  • alla barn ska få leva, växa och må bra
  • barn får säga vad de tycker och vuxna ska lyssna på det.

Webbplatsen är anpassad efter olika åldrar. Här finns även en Bobbot som barnet kan chatta med.

Barnombudsmannen fick i uppdrag av regeringen att under 2015-2018 genomföra insatser för att höja kunskapen hos barn och unga om sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention och vad de innebär i praktiken både inom skolan och på andra områden.

Inom ramen för uppdraget har Barnombudsmannen tagit fram webbplatsen Mina rättigheter med information riktad till barn i olika åldrar. På webbplatsen finns även lektionsupplägg och lärarhandledning för att fungera som stöd för pedagoger som vill jobba med barns rättigheter och barnkonventionen.

Webbplatsen minarattigheter.se